တစ္ေယာက္တည္း

အခ်ိန္ေတြရယ္ ကုန္လြန္လာခဲ့လည္း မင္းမရွိတဲ့ညတုိ႔ ရွည္ၾကာတယ္
မေနႏိုင္တယ္ အေရာင္မိွန္ေနာင္တနဲ႔ ေ၀းခဲ့တဲ့ မင္းရဲ႕ အၾကင္နာရယ္
ေက်ာ္လြန္ခ်ိန္ေတြကို ျပန္ရခ်င္တယ္
အို ငါငိုခ်င္တယ္ ခ်စ္သူရယ္ တစ္ေယာက္တည္း

အခ်စ္ဆံုး ေနႏိုင္လား မင္းရက္စက္လြန္း
ခ်စ္ခဲ့တဲ့ေန႔တုိ႔ ေမ့လိုက္ၿပီလားခ်စ္သူ
အမွားမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနဆဲမို႔
ေျပာင္းလဲျခင္း မေပးခဲ့နဲ႔ဦး ေျပာင္းလဲျခင္း မေပးခဲ့နဲ႔ဦး

တခါတေလပါ ကိုယ္ေလမိုက္မဲလြန္းခဲ့ မွားမွန္းလည္းသိလို႔
ကိုယ္ျပင္မယ္ အို ယံုၾကည္ပါ ၾကင္နာသူေလးခြင့္လႊတ္
မင္းေလးပဲ ကိုယ့္ဘ၀ စာနာႏိုင္မယ္ တစ္ခ်ိန္မွာ ျပန္ဆံုခ်င္တယ္
ခ်စ္သူရယ္ မင္းအတြက္ ရွင္သန္ေနမယ္
ျဖစ္မလာလည္း တစ္ေယာက္တည္း အို .....

ေျပာင္းလဲျခင္း မေပးခဲ့နဲ႔ဦး ေျပာင္းလဲျခင္း မေပးခဲ့နဲ႔ဦး အခ်စ္ဆံုး

မာတိကာ သို႔ .....