ပန္းမခူးရ

`ပန္းမခူးရဘူးတဲ႔´ ဆိုင္းဘုတ္ေလး
ဆြဲခ်ိတ္ရံုနဲ႔ လံုျခံဳမလား
အပိုေတြ ဘာေတြညာေတြလို႔ မျမင္နဲ႔
အလုပ္ရႈပ္မယ္ ပန္းအတြက္နဲ႔ စိတ္မညစ္နဲ႔

တစ္ေန႔ မေျခႊေသာ္လည္းပဲ ေၾကြမွာပဲ
သခၤါရနဲ႔ မျပိဳင္ခ်င္နဲ႔
မဆိုင္ရင္ ေဘးနားက ျငိမ္ျငိမ္ေနစမ္း
ပန္္းကေလးနဲ႔ မင္းနဲ႔ တျခားစီပဲ

ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ဆို ကိုယ္တိုင္ေျပာထားေပါ႔
ခုေတာ႔ မင္းက ပိုင္ရွင္လား
လံုျခံဳတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူကေျပာလဲ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာစမ္းပါ

Typed by KhunMoung
မာတိကာ သို႔ .....