ဒုကၡကိုေဆးဆုိးထားတယ္

ငါ႔ထက္ ခ်စ္တဲ့သူဆိုတာ ဒီကမၻာႀကီးထဲ ရွိေနရင္
လုိက္ၿပီးေလ ရွာလို႔ သတ္ပစ္ခ်င္ပါတယ္။
ခ်စ္လို႔ မုန္းတတ္လာၿပီကြယ္ ဣေႁႏၵႀကီးနဲ႔ မင္းကုိေလ
သံေယာဇဥ္ ျဖတ္ၿပီးသားမို႔ ငါမငိုခ်င္

နင္ေမြးဖြားႀကီးျပင္းရာမွာ ေပ်ာ္ရႊင္တာေတြကုိ ၀န္႐ိုးစြန္းတစ္ဖက္စီ
ငါ လႊင့္ပစ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ဘယ္သူမဆို နင္ၾကင္နာႏိုင္ၿပီ

မိန္းမဆုိးေလး နင္ဟာေလ ေရာင္စံု ဒုကၡေပးသူေရ
နင္လည္းေလ လူတန္းစား ခြဲျခားသူပါေလ

မိန္းမဆိုးေလး နင္ဟာေလ ေရာင္စံုဒုကၡေပးသူေရ
နင္လည္းေလ လူတန္းစား ခြဲျခားသူပါေလ

နင္လည္းေလ လူတန္းစား ခြဲျခားသူပါေလ

မာတိကာ သို႔ .....