နယ္ကၽြံျခင္း

တို႔ရဲ႕ကမၻာေပၚမွာ ၿဂိဳလ္သားေတြ
ေျပာင္းလဲေန ကမၻာေပၚမွာ ၿဂိဳလ္သားေတြ
တုိ႔ရဲ႕ ကမၻာေပၚမွာ ၿဂိဳလ္သားေတြ

မနက္မိုးလင္းၿပီဆို ငါလမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့တယ္ ငါေတြ႕လိုက္ရတဲ့လူ
ပံုစံေျပာင္းလို႔ေနပါတယ္ အနားကပ္လာေတာ့ ငါလွည့္ၾကည့္လိုက္မိတယ္
နားရြက္ကားကား ငါေသြးပ်က္သြား အေ၀းဆံုးေျပးသြားၾက

အိပ္မက္မက္ခဲ့သလား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိ႔ မကြဲျပားပါ စဥ္းစားမိလိုက္တုိင္း အိမ္အျပင္မထြက္ေတာ့ဘူး
ငါသိပ္ေၾကာက္သြားခဲ့လို႔ တေန႔ ငါ႔အိမ္ကုိ ငါေသာ့ခတ္ထားခဲ့တယ္
အိမ္ထဲၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာကြယ္ ၿဂိဳလ္သားေရာက္ေနပါတယ္
အနားကပ္လာၿပီး သူတုိးတုိးေျပာသြားတယ္
Forget the world ထြက္ခဲ့ေတာ့ အားလံုး ေမ့ပစ္လိုက္ေတာ့

မာတိကာ သို႔ .....