အိပ္မက္တစ္ခုျပဇာတ္တစ္ပုဒ္

ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္ ေရာက္ၿပီ မင္းနဲ႔ငါ ရွင္ကြဲခြဲရင္ ေနရေတာ့မယ္
ဘာေၾကာင့္နင္ ေက်ာ္ခိုင္းသြားခဲ့တာ နားမလည္ၿပီ
ဟိုတုန္းက ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ဘ၀ႏွစ္ခုဟာ ယွဥ္တြဲထားရင္း ၿပိဳကြဲသြားၿပီ
ရင္ထဲမွာ ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ဟာ ဆံုးေလၿပီ

ဒါေတြဟာ ျပန္စဥ္းစားေတာ့ အိပ္မက္တစ္ခု
မင္းအရိပ္ေတြ အာ႐ံုမွာ စြန္းထင္လို႔ေနလည္း
(အို) ျပန္ဆံုႏိုင္မယ္ အေၾကာင္းလည္း မရွိေတာ့ဘူး
ဒါေတြဟာ ျပန္စဥ္းစားေတာ့ အိပ္မက္တစ္ခု
မင္းနဲ႔အတူ ေပ်ာ္စရာေတြပါ ဆံုးပါးခဲ့ၿပီ
ငါရွင္သန္ေနရာ ကမၻာအေမွာင္ထဲမွာ မင္းမရွိေတာ့ဘူး

ဟိုး ... အေ၀းဆီကုိ တကယ္ေ၀းၿပီ
တုိ႔ ျပန္ဆံုမယ္ မေမွ်ာ္ေတာ့ဘူး
အိပ္မက္တစ္ခုဟာ လြင့္ျပယ္ၿပီ အရာရာကုန္ဆံုးၿပီ
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္ရွင္သန္ဦးမလဲ ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္မက္ဦးမလဲ
အိပ္မက္တစ္ခုဟာ အိပ္မက္ပဲ အရာရာ လြင့္ျပယ္ၿပီ

မာတိကာ သို႔ .....