အမွတ္မရွိ

သတိလက္လြတ္ ေျပာထြက္မိတဲ့ စကားလံုးမ်ားမွား
အလိုက္မသိတဲ့ မင္းရဲ႕ အေပါင္းအသင္း အားလံုး၀ိုင္းဟား
အမႈန္႔ႀကိတ္ပစ္ေတာ့မယ့္ အၾကည့္နဲ႔ မင္းကလွည့္ၾကည့္
စိမ္းကားေတာ့မယ့္ မင္းရဲ႕အေၾကာင္းမ်ား သိလိုက္ရမိ
အိုး ..... ငါ႔ပါးစပ္ကိုပိတ္ေပး !!!
မင္းမႀကိဳက္ေပမယ့္လည္း ေျပာထြက္ေနမိဆဲ
အေကာင္းစားေကာ္၀ယ္ၿပီး ငါ႔ပါးစပ္ကိုပိတ္လိုက္
ရင္ဘတ္ထဲက ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္းမ်ား ေဖာက္ထုတ္လိုက္ဖို႔
ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားက ထြက္တဲ့စကားမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ခက္လို႔
လည္ပင္းထညႇစ္ေတာ့မယ့္ အၾကည့္နဲ႔ မင္းကလွည့္ၾကည့္
စဥ္းစားထားတဲ့ ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္းမ်ား ထပ္လို႔ေျပာမိ
အိုး ..... ငါ႔ပါးစပ္ကိုပိတ္ေပး
မင္းမႀကိဳက္ေပမယ့္လည္း ေျပာထြက္ေနမိဆဲ
အေကာင္းစားေကာ္၀ယ္ၿပီး ငါ႔ပါးစပ္ကုိပိတ္လိုက္

မာတိကာ သို႔ .....