အလုိအပ္ဆံုး

မိုးစက္ပြင့္တုိ႔နဲ႔အတူ ကိုယ့္အသည္းမွာ မင္းေလးေရာက္လာ
မင္းအျပံဳးေလးရဲ႕ေနာက္မွာ တြယ္ၿငိရာ ကိုယ့္ဘ၀ေလးဟာ
မင္းအၾကည့္ကို သိမ္းဆည္းလို႔သာ အိပ္မရႏိုင္တာ
စြဲလန္းစိတ္မ်ား ေန႔ရက္တို႔ၾကာ ေမ့လို႔မရပါ

ကိုယ့္အခ်စ္ေတြ မင္းအတြက္ ေပးဆပ္ဆဲ ျငင္းပစ္လို႔
ေ၀းသြားေတာ့မွာလား ကိုယ့္အခ်စ္ေတြ မင္းအတြက္ ေပးအပ္မယ္
မင္းျငင္းလုိ႔ ထားရက္ခဲ့ႏိုင္လား ခ်စ္ရသူရယ္ ေ၀း

စုိးမိုးလြန္းတဲ့ အခ်စ္ရယ္ အိပ္မက္ေတာင္ မင္းအေၾကာင္းပဲ
မင္းအနားမရွိတဲ့အခါတိုင္း ရင္ေမာစြာ လြမ္းေဆြးရတယ္
ကိုယ့္အခ်စ္ေတြ မင္းအတြက္ေပးမယ္ မင္းလက္ခံမလား
ျငင္းပစ္လိုက္မလား ေတြးေၾကာက္မိတယ္
ခ်စ္ရတဲ့သူရယ္ အခ်စ္ဆံုးသူေလး

ေ၀း ေ၀းသြားလည္း ခ်စ္ေနမယ္ ဘယ္အရာေတြ တားဆီးမလဲ
ခ်စ္တဲ့စိတ္ကေလးတစ္ခုနဲ႔ ေဆြး ေဆြးရလည္း ခ်စ္ေနဆဲ
ရင္မွာသူတစ္ေယာက္တည္းပဲ အဆံုးထိေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႔ ဟူး ဟူ ၀ုိးအို၀ုိး

မင္းျငင္းပစ္လုိ႔ ကိုယ္တုိ႔ႏွစ္ဦးေ၀းမွာလား အခ်စ္ဆံုးေလး
မလြယ္ႏိုင္မွန္းလည္း သိထားခဲ့လ်က္နဲ႔ ေမ့မရေတာ့ ဆက္ခ်စ္ေနမယ္

မာတိကာ သို႔ .....