လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတယ္

မျမင္ႏိုင္ေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတယ္ အၾကင္နာ မ်က္၀န္းေတြ
ငါ႔အခ်စ္ေတြ မင္းေလးမသိေအာင္ ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာရင္း
မဆံုႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ငါနာက်င္ေနပါၿပီ
ဘယ္သူမွမသိႏိုင္တဲ့ ငါ႔အခ်စ္ေတြ မင္းလည္းမသိဖို႔ေလ ... (ဟား ... ဟား)

မျမင္ကြယ္ရာ ငါ႔ရဲ႕အခ်စ္ေတြ ရင္မွာသုိ၀ွက္ရင္း
အတူဆံုခ်ိန္ အိပ္မက္ထဲမွာ အၾကင္နာကို ရင္ဖြင့္
အေမွာင္မွာ ေရွာင္ပုန္းခဲ့ရတာ နာက်င္ေနပါၿပီ
ဟန္ေဆာင္မ်ိဳသပ္ထားတဲ့ အခ်စ္ေတြ မင္းမသိနဲ႔ေတာ့ေလ

တကယ္ဆို မင္းနဲ႔တို႔ဟာ ဘယ္လုိမွ ဆံုဆည္းဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့
အၾကင္နာရွိႏွင့္ထားသူ မင္းနဲ႔ေ၀းရာေရွာင္ဖယ္ေနပါ႔မယ္
တစ္ကိုယ္ေရ ငါ႔ရဲ႕ အခန္းမွာ လူေတြမသိေအာင္ တိတ္တဆိတ္က်ိတ္ငိုမယ္
အိပ္မက္ထဲေတာ့ အျပစ္ယူ မရက္စက္ပါနဲ႔ တုိ႔ေတြ႕ၾကမယ္/ တုိ႔ေတြ႕ခြင့္ေလး

ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ဘူး ငါတစ္ေယာက္တည္း မင္းေၾကာင့္႐ူး
ဟန္ေဆာင္အခ်စ္႐ႈံးသူ ခ်စ္ခဲ့ျခင္းက မွားယြင္းၿပီ
ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ဘူး ပူေလာင္ေသာအခ်စ္ေတြဆူး
ဟန္ေဆာင္အခ်စ္႐ႈံးသူ အရာရာ ေၾကပ်က္သြားခဲ့ၿပီ

မာတိကာ သို႔ .....