စိတ္နာတယ္

ကဲ ... လိုက္ခဲ့ဦး အခ်ိန္ေလးရွိတုန္း ဆြဲၿပီးေတာ့ ျပန္ခ်စ္ပါဦး
ပထမေတာ့ စိုတဲ့မ်က္လံုး ေနာက္ဆံုး ျပန္ၿပီး သုတ္ေပးပါဦး
စိတ္က လြတ္ထြက္ အခ်စ္သက္သက္ေမွ်ာ္သူ
အားလံုးေနာက္က် ေဆာရီးပဲ

မီးထြန္းၿပီးေတာ့ ဟိုနားဒီနား ေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ရွာဦးမွာလား
႐ူးတဲ့ေကာင္လို႔ နင္သက္မွတ္ထား ငါ ခ်စ္ေပမယ့္ အကုန္လံုးအလကား
ေပးခဲ့တဲ့ မင္းအခ်စ္ဒုကၡျပန္ယူ ေပးခဲ့တဲ့ မင္းခ်စ္ဒုကၡ

စိတ္နာတယ္ေျပာရမွာလား က်ိတ္ကာရင္ေမာတဲ့ အလြမ္းဖ်ား သိပ္ၾကာၿပီ
ေန႔ရက္အေသမ်ား စိတ္နာတယ္ မင္းအတြက္ ငါ႔ဘ၀ (လြမ္းစရာမရွိပါ)

ေျပးရင္းလႊားရင္း လြမ္းေဆြးျခင္း တည့္တည့္တုိးတယ္
ငါ ေရွာင္ဖယ္ကာ ထြက္ေျပးလည္း စိတ္နာတယ္ေျပာရမွာလား
က်ိတ္ကာရင္ေမာတဲ့ အလြမ္းဖ်ား (ဒါအလြမ္းဖ်ား)

မုိးမလင္းလည္း လစ္တုန္းေလတုန္း ငါ႔ဘ၀က လြင့္ေမ်ာေပ်ာက္ဆံုး
ေလာကဓာတ္နဲ႔ ကယ္စမ္းပါဦး စုတ္ျပဲေနဆဲ ေရျမႇဳပ္ေရေမ်ာ
စိတ္ကလြတ္လြတ္ အခ်စ္သက္သက္ေမွ်ာ္သူ အားလံုးေနာက္က် ေဆာရီးပဲ

၀ုိး ... အခ်စ္႐ူး ... ေရ

မာတိကာ သို႔ .....