ေက်းဇူးျပဳၿပီး

ငါ႔ရဲ႕လမ္း ေျခဦးတည့္ရာ အေ၀းကုိပဲ အျမန္ဆံုးထြက္ခြာ
ဒါဆို မင္းေပ်ာ္မလား မင္းျပန္ခ်စ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ
ငါ႔ရဲ႕ အမွားလို႔ပဲ ေျပာမလား ငါသာ လွည့္ျပန္သြား

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ငါ႔ကုိ မင္းရဲ႕ အရင္တစ္ေယာက္နဲ႔ ျပန္မတြဲျပပါနဲ႔
ႀကိဳၿပီးေတာင္းပန္တယ္
မင္းနဲ႔ ငါနဲ႔ ေတြ႕ရင္ မုန္းတဲ့ မ်က္လံုးမ်ားကုိ လႊဲမပစ္ပါနဲ႔
ငါႀကိဳၿပီး ေတာင္းပန္တယ္
ငါ႔မ်က္လံုးေတြထဲ မင္းဟာ သိပ္လွလြန္းေနေတာ့ ျပႆနာ
အလုိလုိ ႐ႈံးနိမ့္သြား

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ငါ႔ကုိ ရိသဲ့သဲ့ စကားနဲ႔လာ မတိုက္ခိုက္ပါနဲ႔
ငါႀကိဳၿပီး ေတာင္းပန္တယ္
မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ အေၾကာင္းကုိ အေကာင္းစား ဟာသတစ္ခုလို႔ ေျပာမျပပါနဲ႔
ငါႀကိဳၿပီး ေတာင္းပန္တယ္

မာတိကာ သို႔ .....