ေမာဟစိတ္မ်ား

ငါ ဓါတ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကို ဖြင့္ၾကည့္တာ ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ အေတြးေတြ
၀င္သြားခဲ့တာ ဘယ္လုိမွန္းမသိပါ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စိတ္ေတြ
နင္သစၥာမရွိေတာ့ ငါ႔စိတ္႐ိုင္းေတြ၀င္ မုန္းတီးတတ္လာ
ငါေမ့ခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ္ေဟာင္းကို ျပန္စဥ္းစားရင္းနဲ႔

ငါနာက်င္ေနသလား ငါထိခုိက္ခဲ့သလား
ငါရဲ႕ စိတ္ေတြ အကုန္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ
ငါ နာက်င္ေနလို႔ နင္ေျပးထြက္သင့္ၿပီ
မုန္းတဲ့စိတ္ေတြ အကုန္ ထိန္းခ်ဳပ္မရႏိုင္လို႔

စိတ္ကူးမ်ားစြာ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တာတစ္ခုမွ ျဖစ္မလာ
အႏိုင္အ႐ႈံးၾကည့္ ငါပဲ႐ံႈးေန အလြန္ခ်စ္ခဲ့မိေန
နင္ငါ႔အခ်စ္မ်ားနဲ႔ မထုိက္တန္ဘူး ဘယ္လုိႀကီးပါ ျဖစ္ေန
နင္ငါ႔ရဲ႕ အသည္းကို တစ္စစီခဲြပစ္ခဲ့ မခံႏိုင္ဘူး

ေန႔ရက္ေတြ အကုန္ဖန္ဆင္း ငါ စိတ္ဓါတ္ေတြ အကုန္ပ်က္စီး

မာတိကာ သို႔ .....