စိၾတဂီ၀ါ။ ေရး - ေရႊတိုင္ၫြန္႔။ ဆို - မၾကည္ေအာင္။
စုံေတာၿမိဳင္။ ေရး - ေရႊတိုင္ၫႊန္။ ဆို - မၾကည္ေအာင္။
စင္သီ။ ေရး - SNO ။ ဆို - L လြန္း၀ါ။ စီးရီး - အဆံုးမဲ့ ... ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။
စိတ္ကူးသက္သက္မ်ား။ ေရး - ညီညီသြင္။ ဆို - အဲလက္စ္။ စီးရီး - စိတ္ကူးသက္သက္မ်ား။
စိတၱဇအလြမ္း။ ေရး - စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္။ ဆို - စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊ ေရႊထုိက္။ စီးရီး - Happy SAI SAI Birthday
စိတ္ထြက္ေပါက္။ ေရး - ဇ၀ါ။ ဆို - ၀ိုင္၀ိုင္း။ စီးရီး - ထာ၀ရ။
စိတ္နာတယ္။ ေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္။ ဆုိ - ေဇာ္ပိုင္။ စီးရီး - အေမာေျပ။
စိတ္နဲ႔က်ဳပ္နဲ႔ ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕။ ေရး - စိုးလြင္လြင္၊ ကိုလတ္။ ဆို - စိုးလြင္လြင္။ စီးရီး - သူရဲေကာင္းတုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသား။
စိတ္မပ်က္ဘူး။ ေရး - ေကေအတီ။ ဆို - ဟန္ထြန္း။ စီးရီး - ရွိေနမယ္။
စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္။ ေရး - ဖိုးကာ။ ဆို - R ဇာနည္။ စီးရီး - 5 x 2 = 1. Vol
စိတ္အနာ။ ေရး - ဟန္ထူးလြင္။ ဆို - Big Bag ။ စီးရီး - 5 x 2 = 1. Vol
စႏၵီ။ ေရး - ငယ္ဆူးသစ္။ ဆုိ - ေဇာ္ပိုင္။ စီးရီး - အေမာေျပ။
စြယ္ေတာ္ခိုးခန္း။ ေရး - နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္။ ဆို - မၾကည္ေအာင္။