ႀကိဳးစားဆဲ (မင္းနဲ႔နီးဖုိ႔)

ေနာက္တစ္ခါ မင္းနဲ႔ ျပန္ဆံုဖို႔ရာ ငါ႔မွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွာရင္းနဲ႔
အခုငါ အ႐ူးမီး၀ိုင္းေနသလိုပဲ
ညစဥ္ညတုိင္း ငါနင္အနားသို႔ ေရာက္ခ်င္ေနခဲ့တဲ့ ဒီစိတ္ေတြ
အခုငါ မထိန္းႏုိင္ မသိမ္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ

ေဟး ေဟး မင္းဆီ လွမ္းခဲ့ခ်င္တယ္
ေဟး ေဟး မင္းနဲ႔ အျမဲပဲ ေနခ်င္တယ္

ငါေလျပန္ေတြးတိုင္း ငါေလ ေက်နပ္လို႔ ေနခဲ့
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ အျမန္ဆံုးမင္း မင္း မင္းနဲ႔နီးဖုိ႔
အႀကိမ္ႀကိမ္ ငါႀကိဳးစားေနခဲ့

မာတိကာ သို႔ .....