မဟာဇနကၠ

( လံု႔လနဲ႔ ၀ီရိယမွာ ေလွ်ာ့ၾကရင္ မွားျခင္းပါ.. လိုသာလိုမည္ ပိုဘူးဘယ္ခါ ငုပ္မိေတာ့ သဲတိုင္.. စြဲကိုင္ တက္ႏို္င္ရင္ ထိပ္ဖ်ားေရာက္ႏိုင္တာ )၂.. ( အေလာင္းေတာ္ မဟာဇနကၠ ေရႊပင္လယ္ ေရျပင္က်ယ္ ကူးေတာ္မူရရွာ )၂ ခုႏွစ္ရက္တုိင္တိုင္ မဲမဲသဲသဲ ဇြဲလည္းမေလွ်ာ့ပါ လံု႔လကိုထုတ္ပါ ေယာက်္ားပီပီ ရွိေစရာ စာဆက္ကာ ဗမာတက္စရာ မဟာဇနကၠ မင္းကို စံယူပါ…

x x x x x

( သိလ်က္နဲ႔သာ မဏိေမခလာ ေမးခြန္းထုတ္ျပန္တာ။ အေလာင္းေတာ္ကိုျဖင့္ တန္ေတာ့လာ မာန္ေလ်ာ့ပါ ျပန္ေျပာတာ )၂.. ( ၀ီရိယထူးနဲ႔ ဇြတ္ကူး၍ေနရွာ… အသက္ကိုဆံုးေတာ့ ငါ့လံု႔လတည္မွာ )၂ … ေမခလာကို ျပန္ကာေဟာတာ ေမာလ်က္နဲ႔ေဇာသက္ေရလယ္မွာ.. အမွန္ပါ လံု႔လ ကိုထုတ္ပါ ေယာက်္ားပီပီ ရွိေစရာ စာဆက္ကာ ဗမာတက္စရာ မဟာဇနကၠမင္းကို စံယူပါ….

( ေက်ာက္ဖ်ာထက္ေပၚ စက္ရာ… အေလာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ဘုန္သမၻာ၊ ၀ီရိယေၾကာင့္ မွန္ေပတာ ဖုတ္သြင္းရထား ဆိုက္ေရာက္လာ )၂.. ( အမတ္ေတြ ညီညာနားေတာ္ေလွ်ာက္ၾကရွာ… ေရႊနန္းေတာ္ စံျမန္းလုိတာ)၂ ဧကန္ဘုရင္ ျဖစ္လုိ႔လာ.. ၀ီရိယကိုသာ ဥဒါန္းက်ဴးေပတာ မွတ္စရာ.. လံု႔လ ကိုထုတ္ပါ ေယာက်္ားပီပီ ရွိေစရာ စာဆက္ကာ ဗမာတက္စရာ မဟာဇနကၠမင္းကို စံယူပါ….

x x x x x

သိလ်က္နဲ႔သာ …. ၀ ….. ၀ …… စံယူပါ..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။