ခ်စ္ဗ်ဴဟာ

မ။ ( မိန္းမနဲ႔ေယာက်္ားဟာ ႏွစ္ေယာက္သား ခ်စ္မိရာ၀ယ္ ကို္ယ္ကပင္ပုိကာ သူ႔ထက္ကဲခ်င္တယ္ )၂ .. (ထိုမိန္းမကရယ္.. တင္စားအားကိုးမယ္… ပ်ိဳ႕ခ်စ္သူ ဇာနည္ဘြားပါ ေယာက်္ားလည္းပီသတယ္ ) .. ခ်စ္ခ်င္းျပိဳင္လုိ႔…ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ဧကန္ အမွန္ စင္စစ္မယ္…

က်ား။ ( အိစက္ညက္ေညာတဲ့ ဖဲေမြ႕ရာေပၚ၀ယ္ )၂ . ခ်စ္တလင္းေခၚတယ္ ခ်စ္ဗ်ဴဟာ က်ဥ္းတဲ့ တူေမာင္မယ္…

မ။ မိန္းမနဲ႔ ….. ၀…… ၀……. စင္စစ္မယ္…

က်ား။ ( ေယာက်္ားခမ်ာက ေမာင့္ၾကင္ဖက္ နတ္ကညာရယ္ ဟန္မူေၾကာ့ရွင္း ေျခာက္ျပစ္ကင္းတယ္ အဆင္းလွတဲ့ ေကသြယ္ )၂ စိတ္ရင္းက ျဖဴေဖြးစင္ၾကယ္.. အခ်စ္ပြဲၾကီး က်င္းပမယ္ … မုခ်ကာမနယ္ အပ္ႏွင္းပါကြယ္..

မ။ အိစက္… ၀ …. ၀…. တူေမာင္မယ္

( ေ၀့လည္လည္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္တယ္ ယံုၾကည္ဖြယ္ )၂ အေျခအတင္မ်ား စကားေျပာရင္ ေမာေမာပန္းပန္း ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္တယ္ )၂

က်ား။ တုိ႔ေယာက္်ား ဘုရားဆုပန္ကြယ္ ခင္မင္ပါ ေမာင့္ အခ်စ္ဦးပ်ိဳရယ္..

အိစက္ ……၀ ….. ၀ …. တူေမာင္မယ္…။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။