အနႏၲငါးျဖာ

( တို႔ဗမာအနႏၱာ အနႏၱငါးပါးကို.. ကိုယ္ေရတင္ ရိုေသလွ်င္ ဆင္းရဲျခင္းေ၀းကြာ )၂.. ( ဘုရားနဲ႔တရားေတာ္ ရဟန္းသံဃာ.. မိဘႏွစ္ပါးနဲ႔ သင္ၾကားတဲ့ဆရာ )၂… ( ယံုၾကည္စြာ ျပဳစုၾကပါ ပုပုရြရြ သတိေပးတဲ့စာ )၂ (ေန႔တိုင္းမွာ ညတိုင္းမွာ လက္ဆယ္ျဖာ ဦးထပ္တင္မိုးကာ )၂ ရွိခိုးလို႔ ၀ႏၵနာ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပါ အမ်ိဳးသားေရႊဗမာ…

( ဂါ၀ရတရား ထာ၀ရထား မမွားဖို႔ရာ စြဲျမဲၾက မလြဲေအာင္သာ မ်ိဳးရိုးဇာတိပါ )၂ .. မေသြတမ္း မွတ္သားစရာ… ေရႊက်မ္းျမတ္ဘုရားအမွာ မွန္ေပတာ အနႏၱငါးျဖာမွာ လင္းထင္စြာ ရွိရင္းေဒသနာ…

x x x x x

(ရဟန္းေတာ္ေတြ႔ရင္ ၀တ္ခ်ကာ ဖိနပ္ကိုခၽြတ္ပါ လူ႔ေရွ႕မွာ… စိတ္မၾကြားေစ အရိပ္မ်ားေလ ေျခနင္းမိေရွာင္ကြင္းပါ )၂.. ( ကိုယ္က်င့္တရားျဖင့္ လူတိုင္းရွိတာ အမွန္ပါ.. ဘုိစိတ္ေပါက္ကာ နဂိုုစိတ္ေပ်ာက္ကာ စဥး္စားၾကဖုိ႔ အမ်ိဳးသားတကာ ) ၂ ( အေမအေဖႏွစ္ျဖာ ဆံုးမရင္ ပယ္တာ တုိ႔ေရာ သူသူငါငါ မွားယြင္းခ်က္ေတြ ျပင္ၾကေစရာ )၂ ေစတနာထားတဲ့တင္လႊာ .. သတိရဖုိ႔ မ်ိဳးႏြယ္စစ္ေတြပါ….

ဂါ၀ရတရား …. ၀ ….. ၀ …….. ေဒသနာ….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။