အာရွလူငယ္ (၄)

(အေရွ႕တုိင္းျပည္ အာရွလူငယ္ တုိ႔ဗမာလူငယ္မ်ားတို႔က ေသြးစညး္ပါလို႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္ရမည္)၂

(ျမန္မာျပည္မွာ ေခတ္ပညာေရာ စစ္ပညာေရာ အစြမ္းျပ ခ်င္တယ္ အာရွတိုက္သား ငါတို႔မွန္သည္ ေသြးစညး္ၾက ရမည္)၂ ရာဇ၀င္သစ္ကို တြင္ရစ္ေစရမည္ ခိုင္မာေအာင္သာ ထမ္းရြက္ၾကစို႔အတည္

(ခ်မ္းသာေရးကို တူညီခံစားမည္ စံစားမည္ တက္လူ ကေလးေတြ ၾကိဳးစားသင့္ၾကသည္)၂ ေၾသာ္ ေသြးမကြဲပါမွ ျမန္မာ တိုင္းျပည္ စည္ပင္ေတာ့မည္ လူငယ္ေတြ ၀ါဒက ႏိုင္ငံတိုင္းကို ရင္ေဘာင္လိုက္မည္ ဇာတိေသြးၾကြၾကေလာ့ အားမေလွ်ာ့နဲ႔အညီ အမ်ားတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ မညွိဳးျပီ တုိ႔တန္ခိုး ရွိရမည္…

(တို႔မ်ားလူငယ္ ေမာင္မယ္ ေတြလည္း ေရွ႕ေဆာင္မည္ တကယ္ လြတ္လပ္ေရးက တို႔အေပၚမွာ တည္ေတာ့သည္ သည္းသည္းမဲမဲ ဇြဲကိုသာ ျပမည္)၂ (အေရွ႕ဘက္က ႏိုင္ငံေတြ သာတူညီမွ် ခံစားၾကဖဖို႔လုိသည္)၂ စီးပြားေရးနဲ႔ ၾကီးပြားေရးကို အားေပးပါလုိ႔ တို႔တုိင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းဖို႔လုိျပီ သာယာ၀ေျပာ အစစ ေပါရမည္….

ခ်မး္သာေရးကို………………….တို႔ တန္ခိုးရွိရမည္……။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။