ဖုန္းေန႔ဆက္လြမ္း

ခ်စ္သူညဥ့္ဦးနတ္ကယ္ ႏွစ္ကိုယ္တူ ေတြ႔ေစဖို႔ ခ်ိန္းဆိုရာ၀ယ္ တကယ္ေမတၱာထားလုိ႔သာရယ္ မုိးလက္ေတြ ျမဴတမ္းကင္းေအာင္ ေတြ႔ဖုိ႔ရာ ၾကံေဆာင္ပါလုိ႔ရယ္……… ခင့္ိကုိသာ ေမာင္တကယ္ သနားလုိ႔သာရယ္ ခ်စ္စိတ္ေတြ မာန္ဟုန္ျပင္းလုိ႔ ဇြတ္အတင္းပဲ တုိးကာသာရယ္ တစ္ခ်စ္ထဲခ်စ္လာတယ္ ႏြမ္းရိကာ ေခြေပ်ာ့လုိ႔ ေမကေလးအတြက္ကယ္ေၾကာင့္ ေစတနာေတြပိုတယ္ ခ်စ္တဲ့သူ ေမာင့္သက္လယ္ ဖုန္းေန႔ဆက္တကယ္ လြမ္းစ မျမင္တယ္….

ယေန႔တုိင္ မေမ့ႏုိင္ပါေတာ့တယ္ သနားစဖြယ္ ႏွမသက္ ေမာင့္ကို လက္စံုမိုးရွိခိုးတယ္ ျဖတ္ျဖတ္ငယ္တုန္ ဆတ္ဆတ္ကယ္ခုန္ ထုိေန႔ည၀ယ္ ရုန္မဖယ္သာလုိ႔ ဖုန္းေန႔ဆက္ ခင့္ကိုသာပင္ လြမ္းေအာင္ဖန္ေတာ့တယ္…..

အသည္းစြဲအေတြးန႔ဲ ခ်စ္မိတာေတြရယ္ ခ်စ္တုန္း ခင္တုန္း ဖုန္းေန႔ဆက္ ခင့္ကို လြမ္းမိတယ္ နဂိုမူဟန္ကေလး ေပြ႔ကာထား တယ္ ထင္တေရးနဲ႔ တကယ္ျမင္ေသးတယ္…….

(ခ်စ္လြန္းလွလုိ႔ ၾကံမိသူရယ္ ၾကိဳက္လြန္းလွလို႔ ၾကံမိသူရယ္ ဖုန္းေမာင္သက္ထား ရတက္ပြားလုိ႔ရယ္ )၂ ေၾသာ္ တတ္ႏုိင္ပါရဲ႕ ကိုယ္ေရာင္သာကြယ္ ျမင္စမ္းခ်င္တယ္ လွရွာသူကေလးရယ္ ဘ၀င္ေအးဖို႔ ၾကင္နာကာရယ္ ေမာင့္ကိုခ်စ္သနားကြယ္……

ယေန႔တုိင္………………….

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။