အေရးေတာ္ပံု

အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ပါျပီ ဗမာအာဇာနည္ တုိ႔လူမ်ိဳး သာကီ ေအာင္လံကို ထူမည္ ဘယ္လိုရန္သူလာပါေစ ရင္ဆိုင္တုိက္ခ်င္သည္ မဆုတ္တမ္းပဲ ရင္ေဘာင္ခ်ီ ဗမာစြမ္းအားညီ…….

အို ေသပါေစ အမ်ိဳးရဲ႔ ဂုဏ္တက္ေစမည္ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ပါျပီ ဗမာအာဇာနည္ တို႔လူမ်ိဳးႏြယ္သာကီ ေအာင္လံကိုထူမည္ ေအာင္ျပီ ေအာင္ျပီ လက္ရံုး ဘုန္းသမၻာတည္.။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။