ျမန္မာအာဇာနည္

တုိ႔ဗမာေတြ ရဲစြမ္းျပမည္ အာဇာနည္ပီပီ တုိ႔ရဲေဘာ္မ်ား အားလံုးညီညီ သက္စြန္႔ကာတိုက္မည္ မ်ိဳးရိုးနဲ႔ ရာဇ၀င္ေမာ္ကြန္းတည္ သူရဲေကာင္းမ်ား ထြန္းကားသည္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ တပင္ေရႊထီးပံုညီ ဘုရင့္ေနာင္ပါ အေလာင္းဘုရားတို႔သည္ ဗမာရဲေသြး ေမြးခဲ့သည္ ရဲအာဇာနည္ ေအာင္တပ္မေတာ္ခ်ီ ဇြဲနဲ႔တုိ႔မ်ား တုိက္ခိုက္မည္……..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။