ဖုန္းေအာင့္တစ္ျပံဳၾကီး

(မ်က္ႏွာမ်ားတဲ့ ျဖဴျပာ မူရာ သူဇာ ေကသြယ္ ျပံဳးစိစိမူရာ လူတကာ ေပးကာ သူ႔လုိုလိုကြယ္ ငါ့လုိလိုကြယ္ ခ်စ္ေရးျပလုိ႔ ငမ္းတဲ့ ခင္ေလးရယ္)၂ (ဖုန္းေမာင္တစ္ျပံဳၾကီးမယ္ သူသိ ငါသိ အကုန္သိပါတယ္ ခင့္ထံသို႔ လွမ္းခ်ီခဲ့လုိ႔ရယ္ အားလံုးပဲ ခုေတာ့ဆံုမိတယ္)၂ (မယ္ဒလင္ ဂီတာ တေယာလည္းပါတယ္ သီခ်င္းလည္းဆိုမယ္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းမွာ အပ်င္းေျပလာခဲ့ျပီကြယ္)၂ လ္မငမ္းေလးရယ္ မင္းေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ဖုန္းေမာင္ တစ္ျပံဳၾကီးကြယ္………။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။