ႂကြားလံုးမ

အဆိုးတစ္နည္းေပြတယ္ အမ်ိဳးသမီးေတြရယ္ အက်ိဳးမရွိေအာင္ပင္ အိမ္တကာလည္ အတြင္းမေနာေတြရယ္ အတင္းေျပာတာကြယ္ အဲဒါအက်င့္ဆုိးတယ္ တစ္ေယာက္လွတာကို တစ္ေယာက္ မနာလုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု သ၀န္တိုတယ္ အရမ္းလုပ္တာရယ္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာကြယ္ စကားေတြ အလြန္ေပါတယ္ သည္လုိ စိတ္ထားအက်င့္ဆိုးမ်ားကို ( ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္)၂ အက်ိဳးေမွ်ာ္ေတြး ေရးခဲ့တယ္ ႏိႈးေဆာ္ေပး ေတးဖြဲ႔ စာစီတယ္……

ငယ္ရြယ္သူ မိန္းကေလးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ရာ တာ၀န္ရယ္ ကိုယ္ထင္ရာ ဇြတ္ျပဳၾကလုိ႔ ၀တၳဳဖတ္တာ တားျမစ္ဖြယ္ (ငယ္ရြယ္သူ မိန္းကေလးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ တာ၀န္ရယ္ ေတာ္ေတာ္ၾကာ အေပါငး္အသင္းမ်ားနဲ႔ မေကာင္းသတင္းေတြ ၾကားေတာ့မယ္ )၂ အရုပ္ဆိုးတဲ့အမူအယာ သူတကာျပဳလွ်င္ တုဖို႔သာ တတ္တယ္ အာက်ယ္တာရယ္ စည္ပင္တုိးေစ တန္ခိုးမမွိန္ဖြယ္ သည္အက်င့္မ်ိဳးေတြ ခ်ိဳးႏွိမ္ပါေတာ့ကြယ္…….

နီပြန္ကေတာ္ မယားပုန္းလုပ္ကာ ၾကြားလံုးထုတ္တဲ့ စတိုင္ပါ၀ါ အေမြခံေပးခဲ့တဲ့ သားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဒုကၡျဖာ တုိ႔အမ်ိဳးသမီး ၀ါသနာေတြဟာ ဘာသာကြဲကို ၾကိဳက္တတ္ပါေပ့ဗ်ာ ရွက္စရာေတြ သူငါ ေနာင္ခါ က်ရင္ အမွတ္ထင္စရာ အေခ်ာင္တစ္ေယာက္နဲ႔ အဖတ္တင္ က်န္ခဲ့မွာ…။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။