ျမန္မာ့အေဆြ

(ျမန္မာျပည္ ရုပ္ရွင္အထက္တန္းကပင္ အားလံုးမိဘ သိရွိၾကတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ မထြင္)၂ (လူေရာ နတ္ေရာ ၾသဘာေပးလုိ႔ ေက်ာ္ၾကားပါရဲ႕ အစဥ္ ေရႊေရာ ေငြေရာ ေပါမ်ားၾကလို႔ တိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္တစ္ခြင္)၂ (ဘာသာလင္းဖုိ႔ သာသနာလင္းဖို႔ အမ်ိဳးသားေတြ အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္ခိုးၾကီးေအာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေပ)၂ (ျမန္မာျပည္ ရုပ္ရွင္ ၾကာေလ သရုပ္ထြင္)၂ တုိ႔ျမန္မာ ျပည္ၾကြား နည္းျပလုိ႔ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ဖို႔ အစဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဗမာအေဆြ သားသမီးတစ္ခုက ကုမၸဏီေထာင္လို႔ထြင္

(ဆန္းႏုယဥ္ဇာတ္လမ္းေတြကို အစဥ္ ေရွးေခတ္နဲ႔ တက္ေခတ္တြင္ ခမ္းနားတဲ့ျမန္ျပည္တခြင္)၂ ဥဒါန္းေတြတြင္ ရုပ္ရွင္ ကားမ်ားဘုရင္ ဘယ္ခါမ်ိဳးမရိုးတန္း ဆန္းျပားခဲ့တဲ့ တုိ႔ေအ၀မ္း အတန္းဆံုးနာမည္တြင္ (တိုင္းျပည္က ျမိဳ႕ ရြာက ၀ိုင္း၀န္းၾကလုိ႔ပင္)၂ က်န္းမာေစခ်င္ ခ်မ္းသာေစခ်င္ ပန္းသေျပ ေညာင္ေရေလာင္းေအာင္ ေအာင္ေစေၾကာင္းနဲ႔ ဆုေတာင္းမယ္အစဥ္ တုိ႔ဇာတ္လမ္းေကာင္းလုိ႔ နာမည္တြင္….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။