ငွက္ေမာင္ႏွံ

သာရကာေပါတယ္ ပန္းစံုဖူး ထူးတဲ့ျမိဳင္လယ္ လြန္သာေမာဖြယ္ ေတာရြာကေလး အေ၀းကျမင္တယ္….

(လြမ္းစရာေကာင္းတဲ့ စံုျမိဳင္လယ္ ကမ္းေစာင္းနေဘးက ပ့်ံေမႊးတယ္ ႏွင္းဆီ ေဒါန ၾကိဳင္လိႈင္တယ္ ပြင့္/သင္း ပံုဆန္းတဲ့ ခိုင္ပန္းစံပယ္ )၂

အလြန္ေအးခ်မ္းတဲ့ ေရေခ်ာင္းနံေဘးက ေလွေလာင္းကေလးနဲ႔ရယ္ တကယ္ အမူထူးတယ္ ဘယ္သူမဦးဖြယ္ လယ္ပတုခူးေနတယ္ တကယ္ မပ်င္းၾကဖြယ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ လယ္ကန္သင္းနားကရယ္ ပ်ိဳအိုမလြတ္တယ္ ထိုထို ကညြတ္ရယ္ မိႈနားတို ဆြတ္ေနတယ္….

သာရကာ ေပ်ာ္ျမဴးတယ္ စံုေျခဦးကရယ္ လြန္ၾကည္ႏူးေစဖြယ္ ထူးဆန္းတဲ့ပန္ျမိဳင္လယ္ ဘာသာဘာ၀ရယ္ သာရကာ ေက်းငွက္ကယ္ ပင္ယံထက္မွာကြယ္ တြဲယွက္တဲ့ ငွက္ေမာင္မယ္…..

ေတာမွာသာယာတယ္ ရြာစည္းရိုးပတ္လည္ ေပ်ာ္ရႊင္ကာပင္ ျမစ္ကမ္းနံေဘးမွာ အေ၀းကလည္း ျမင္တယ္ ဘာသာဘာ၀ရယ္ သာရကာ ေက်းငွက္ကယ္ ပင္ယံထက္မွာကြယ္ တြဲယွက္တဲ့ ငွက္ေမာင္မယ္………

သာရကာ …………………………………………… ငွက္ေမာင္မယ္…..

ေတာမွာ …………………………………………… ငွက္ေမာင္မယ္…..

(စံုေတာျမိဳင္ဦး ထူးလွတယ္ စိမ့္စမ္းေရယဥ္ စီးက်သြယ္ )၂ (ရႊင္လန္းပင္နန္း)၂ ပန္းေပါင္းစံုရယ္ ဖူးပြင့္ေနၾကတယ္ ေရႊေကသီဆင္ျမန္း ေစဖုိ႔ရယ္… ( စိတ္လက္ရႊင္လန္း ေအးခ်မ္းလွတယ္ စားဖြယ္ ေပါတဲ့ ျမိဳင္ေတာလယ္)၂ ရြာအနီးမွာ ၾကိီးမားတဲ့ ေညာင္ပင္ၾကီးေတြရယ္ ရြာနံေဘးမွာ ေအးျမတဲ့ ေဗြငူေစာင္းမွာကြယ္ ေရႊဥေဒါင္းနဲ႔ ၾကိဳးၾကာရယ္ တြန္သံက်ဴးလုိ႔ျမဴးရွာတယ္ သာရကာေပါတဲ့ ေတာေျခ၀ယ္… ျမင္သူေတြရယ္ စိတ္ၾကဴးႏူးဖြယ္………..

သာရကာ …………………………………………… ငွက္ေမာင္မယ္…..

ေတာမွာ …………………………………………… ငွက္ေမာင္မယ္…..

(စံုျမိဳင္လယ္…. မာဂဓာဘာသာေႏွာ …… ေျပာဆိုကာေနတယ္ ….)၂

(ေတာ္ဆက္ရက္ကယ္ ေတာၾကက္ရယ္ ေတာငွက္ကယ္ )၂ (ပင္ထက္မွာရယ္ ေမာင္မယ္ၾကည္ႏူး ရႊင္ျမဴးပါလုိ႔ ထူးအ့ံဖြယ္ ေသလာေတာင္စြယ္ )၂ စံုျမိဳင္ေျခ လမး္ကရယ္ ဆန္းလွတယ္ ေနရီရီ တိမ္နီတိမ္ပန္းေတြရယ္ ညေနခင္း သင္းပ်ံတယ္ ေတာနဲ႔ေတာင္စြယ္…..

ေတာမွာ …………………………………………… ငွက္ေမာင္မယ္…..

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။