ခ်စ္အဏၰဝါ

ေမတၱာသေဘာနဲ႔ ဖြင့္ေျပာလုိက္ခ်င္တယ္ ေလာကသံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာ ခ်စ္သဒၶါၾကြယ္ ေလးကၽြန္းျမင္းမိုရ္ ဒီပါဆံုးတိုင္ မမုန္းႏိုင္ေစေၾကာင္းနဲ႔ ေပါင္းဖက္မယ္ ေတာင္းဆုပန္ရြယ္ ရွစ္ကမၻာကူးကာ ထူးတဲ့ ေစတနာၾကြယ္….

(ျမစ္ငယ္ငါးရာ သီတာေရဟာ ျမစ္ၾကီးငါးသြယ္ အဟုတ္က်ကာ သမုဒၵရာစခန္း)၂ (ကမ္းမျမင္တဲ့ အဏၰ၀ါပင္လယ္ အခ်စ္နယ္က က်ယ္၀န္းလို႔ရယ္ ျပိဳင္ခ်င္ပါတယ္ )၂ (ခ်စ္တာကိုသာ ေျပာျပမယ္)၂ ေမတၱာ သဒၵါရယ္ အနေႏၱာလုိ႔ စိေႏၱယ်ာေဟာတယ္…..

{ (ေရႊဖူးစာကံ စီမံေလေတာ့တယ္ (ေရွးကံအေၾကာင္း ဆက္သြယ္)၂}၂ (ခ်စ္ေမတၱာ ကမ္းတစ္ဖက္ကုိ လွမ္းတက္ဖို႔ရြယ္)၂ ျမန္းစို႔တူေမာင္မယ္ လွမ္းစို႔တူေမာင္မယ္ အဏၰ၀ါေၾကာ ေရျပင္က်ယ္…….

ထူးတဲ့ေမတၱာေတြဟာ ခ်စ္တာကို ေျပာျပရင္ျဖင့္ ခ်စ္သဒၶါေဇာေတြေၾကာင့္ ခ်စ္ေသာကၾကြယ္ (ခ်စ္ရပါတဲ့ပံုႏွယ္)၂ တူေမာင္မယ္ခ်စ္တဲ့သေဘာ အခ်စ္နယ္ေဇာကၾကြယ္

ထူးတဲ့ေမတၱာေတြကို ေျပာရရင္ျဖင့္ ေလာကီဘံုဘ၀မွာ ခ်စ္ပင္လယ္ စတုရန္း မေသြတမ္းပင္ အရွည္မွန္းရင္ ကုေဋတစ္သန္းပင္ ေက်ာ္ေပလိမ့္မယ္ သံသရာတြင္းကို သက္ဆင္းေနျပန္ၾကတယ္ အခ်စ္နယ္ကႏွယ္ ရာေက်ာ္သက္လံုး အဆံုးတိုင္ၾကင္မယ္…..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။