မာန

က်ား- အခ်စ္ဆိုတာ လြန္စြာဆန္းၾကယ္ ခင္နဲ႔ေမာင္နဲ႔ နဖူးစာရြာလည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔ ခ်စ္လမ္းစဥ္၀ယ္ ၾကံဳေတြ႔ၾကရတယ္

မ- ခုမွလာညဳမေနနဲ႔ကြယ္ ပ်ိဳစိတ္ထဲမွာ မေက်နပ္ႏိုင္တယ္

က်ား- အို သိတယ္ ေမာင္သိပါတယ္ အားလံုးသိခဲ့တယ္ ေနာက္ေနာင္မ်ားကမွားခဲ့သမွ်ကို ေမာင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္

မ- ေတာင္းပန္ေပမဲ့ ခင္အေပၚမွာကြယ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ မခ်စ္ဘူးထင္တယ္

က်ား- အထင္မလြဲနဲပခင္ရယ္ တစ္ေလာကလံုးမွာ ခင့္ကိုအခ်စ္ဆံုးကြယ္

မ- ယံုႏုိင္ဘူးတကယ္ ေယာက်္ား ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးေတြရယ္နဲ႔ မိန္းမေတြကုိေရာင္းစားတတ္ေပတယ္ အႏိုင္တိုက္ခဲ့လို႔ ေယာက်္ားဆိုတဲ့ဟန္ ေမွာင္ဖံုးမိခဲ့တာဟာ ဒုကၡေရစံုအေဇာနဲ႔ အေမာဆို႔ေအာင္ဗ်ာ မွားခဲ့

မ- မေသေသာ ေဆးသမားဆိုတာဟာ ဤေလာကလံုးမွာ ဆိုထံုးရွိခဲ့တာ မွားရင္ အစဥ္ျပင္ရင္ခဏ မာနေတြကို ခ၀ါခ်ကာ ဘ၀သစ္ကိုသာ အစဥ္ရည္စူး ေမာင္မယ္ ႏွစ္ဦးၾကည္ႏူးေပ်ာ္ေနမွာ

က်ား- အို ေမာင္ခ်စ္ေအာင္ ေျပာတတ္ေပရဲ႕ဗ်ာ

မ-ေတာ္စမ္းပါ ခုကပ္ခါမွ လာခၽြဲမေနနဲ႔ဆရာ

က်ား (တကယ္ဘဲ မခၽြဲတတ္ပါဘူးဗ်ာ)၂

အမ်ားဆို (ေဟ့မာန)၃ ဆိုးဟုတ္တာ ေတာထုတ္လုိ႔ သုတ္သင္ႏိုင္မွာ ေမာင္မယ္ ႏွစ္ျဖာ အခ်စ္ဘ၀မွာ အျပစ္က စကာ ခ်စ္ၾကပါ (ေဟ့မာန)၂ အစစ နင္ဆိုးတာ ခ်ိဳးႏွိမ္မွသာ ေတာ္မွာ ျမွင့္တင္ေရးကိုၾကံတာ မေႏွးဘဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္လုိ႔သာ (မာန)၂ ဆုိတာ………..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။