ဗမာအစြမ္း

ဇမၺဴတစ္လႊားမွာ ရွာမွ ရွားတယ္ ျမန္မာျပည္ဘြား သားေကာင္းရတနာ)၂ ရာဇ၀င္မွာ ထင္ရွား မ်ိဳးရိုးႏြယ္ေတာ္မွာ စုိးမိုးစဥ္အလာ ေသြးနဲ႔ရင္းခဲ့တာ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္သာ တူမွ်လုိ႔ ကမၻာေျမအတြင္းမွာ ဗမာေျမစာရင္းပါ အထက္တန္းမို႔ တက္လွမ္းၾကေစတာ တုိ႔ျပည္တုိ႔ေျမ တုိ႔ရြာထဲမွာ ဇာတိပုည ဂုဏ္မာနေတြပါ ကမၻာသိတုန္မွာ ယံုၾကည္သည္ မွန္စြာ တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္သာ ၾကိဳးၾကိဳးပမ္းပမ္း အမ်ိဳးဂုဏ္တက္စရာ သူတုိ႔ ကမၻာထဲမွာ တုိ႔ဗမာလဲပါ သူတို႔ကမၻာထဲမွာ ေဒါင္းတံဆိပ္ အလံေတာ္ထူကာ စံနမူနာ ျဖစ္စရာ ဇမၺဴထက္မွာ ဘယ္သူနဲ႔မွ မတူတဲ့တုိ႔ဗမာ…..

အို တို႔ျပည္မွာ လြတ္လပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ျပီမို႔ ဗမာေတြ ကၽြန္တြင္းက လြတ္ကင္းမွာမုိ႔ ေဘးဘယာမ်ား ေ၀းကြာရွားတာ)၂ ျမန္ေျပဗမာ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေခတ္သစ္ေျပာင္းလုိ႔လာ တုိ႔လူထု ဂုဏ္ယူစရာ တုိင္းျပည္အတြက္မို႔ အသက္လဲခဲ့ေပတာ….

မဟာဗႏၶဳလပညာအမ်ိဳးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့တာ ထံုးပံုတင္စရာ အရိုးေက်ေက် အစြမ္းျပကာ ဇြဲသတၱိနဲ႔ ၀န္ထမ္းခဲ့တာ)၂ အတုယူဘို႔ အခ်က္ဟာ ဓႏုျဖဴတစ္ကြက္ေၾကာင့္သာ ဓားတလက္လက္ျပင္ကာ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ လူစြမ္းျပတဲဗမာ့ တို႔မ်ား တုိင္းျပဲကိုသာ တုိ႔ခိုးမယ္ အမွန္ပါ သတၱိဂုဏ္ေရာင္လင္းလုိ႔ ထင္လင္းျပန္တာ ထင္လင္းျပန္တာ)၂ တန္ခိုးလွ်ံျဖာ ရာဇ၀င္တြင္ ကမၻာကို ကမၻာ့ဇာတိမာန္ေဟ့ ေမြးတဲ့ တို႔ဗမာ………..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။