အာရွမယ္

အရင္ေရွးေခတ္ကုမၼာရီ ႏြဲ႔ေႏွာင္းကာ ဖေယာင္းသို႔ ပံုညီ ႏူးညံ့ကာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းပါသည္ ကိုယ့္တာ၀န္ မေက်ပြန္သည္ ေယာက်္ားေကာင္း ပမာပံုညီ အာရွမယ္ အမ်ိဳးသမီးေတြသည္ ဇြဲေကာင္းေကာင္း သံေခ်ာင္းပံုညီ စိတ္မ႑ိဳင္ခိုင္မာသည္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ခ်မ္းသာေရးကို ေန႔စဥ္ပဲ တကယ္ကူညီ ကိုယ့္အတြက္ကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ဇြဲသတၱိနဲ႔အညီ ငုတ္မိသဲတုိင္ စိတ္ထားခိုင္သည္ (လူငယ္ေတြ)၃ အလုပ္နဲ႔သက္ေသတည္

(အလုပ္လုပ္ဖို႔ ေနာက္ဆုတ္သူ မၾကည္ျဖဴႏိုင္ပါသည္ အမ်ိဳးသားခ်င္း စာရင္ရႈပ္ရင္ ထုတ္ပယ္ေစရမည္ ဇြဲသတၱိ ရွိရမည္ တာ၀န္ေတြ ကို္ယ္စီ ထမ္းရမည္ ၾကမ္းရမည္ လမ္းမွန္ကိုလုိက္မည္ ေၾသာ္ သားေကာင္းမိခင္ ေနာင္တစ္ေခတ္တြင္ ဥာဏ္ပညာစြမ္းသည့္ ဂုဏ္ရည္ အာဇာနည္ကေလးမ်ား လိုသည္ ေမြးရေပမည္ အေရးၾကီးသည္ ေသြးစည္းမည္ အာရွလူငယ္စံုစြာ ကုမၼာရီ)၂

ဓားသိုင္းတတ္ရမည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေတြသည္ မတတ္တာ မရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရမည္ တို႔အာရွေခတ္မီ စစ္တုိက္၀ံ့ရမည္ အမ်ိဳးသားမ်ားေတြသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ကို တက္ေနလင္းကာ စြမ္းေဆာင္ၾကရမည္ ရာဇ၀င္ေတာ္ညႊန္း ေမာ္ကြန္းထြန္းမဲ့ဇာနည္ ေနာင္လာေနာက္သား ေပါက္ဖြား စြမ္းအားညီညီ လူငယ္စိတ္ထား ျမင့္မားသည္ ေၾကာက္ျခင္းရြံ႔ျခင္း လြတ္ကင္းသည္ ေသေသေၾကေၾက ဇြဲႏွင့္ တိုက္မည္ တို႔မ်ား ေနာက္မဆုတ္သည္

အလုပ္လုပ္ဖို႔…………………………..ကုမၼာရီ…………….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။