စြဲတယ္

(စြဲတယ္ စြဲတယ္ ဘာေၾကာင့္ သည္ေလာက္စြဲပါလိမ့္မယ္ အူထဲ အသည္းထဲ ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္ထဲ၀ယ္ စြဲတယ္)၂ မဟာဆန္တယ္ ႏွာတံသြယ္သြယ္ သမင္မ်က္လံုးနဲ႔ ျပံဳးလုိက္ရင္ သြားကေလးေတြမွာကြယ္ မလြဲေအာင္ ပုလဲေရာင္အေသြးကို ေဆာင္လုိ႔ရယ္ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားနဲ႔ လည္တုိင္ေပၚတယ္ အခ်ိဳးက်က် ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ စိုစိုေျပေျပ နဂိုရည္ ေနေၾကာ့ရွင္း အျပစ္ကင္းသူကေလးမို႔ကြယ္ ေၾသာ္ ေမာင့္မ်က္စိထဲ၀ယ္ အျမဲပဲကြယ္ ေၾသာ္ စြဲတယ္ စြဲတယ္ စြဲပါတယ္……..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။