အာဏာရွင္ (၂)

အေၾကာင္းသာဓက တေကာင္းရာဇသက်သာကီ ျမန္မာျပည္ စတင္ဖန္ဆင္း ဗမာမင္းေတြ စိုးမုိးခဲ့ၾကသည္ ၾကမၼာကံဆိုး တို႔ဘုရင္ ကိုမွညွိဳး အဖိုးတန္တိုင္းျပည္ စြန္႔ရွာၾကသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ထီးရယ္ နန္းရယ္ အေျခတည္ ဗမာမ်ားေနရပါေတာ့မည္ ႏိုင္ငံေရးကတာရွည္ ပါတီေကာင္းေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက မညီ ဗမာဘုရင္ အာဏာရွင္ မရွိေလျပီ ငါတို႔ဌာနီ စားခြက္လုၾကသည္.

အသည္းမွာစြဲကာ နာသည္ ဗမာ့ပစၥည္း ဘ၀သစ္ၾကီးကို လိုက္ပါ ကုန္ၾကျပီ ပတၱျမားေက်ာက္သံ စပါးေကာက္ႏွံ အဆီအႏွစ္ဟူသမွ် လူမ်ိဳးျခားေတြ လက္၀ယ္ကိုယ္စီ ယူသႏၱရာ လုပ္ေတာ္မူၾကသည္…..

ဗမာဘုရင္ အာဏာရွင္ မရွိေလျပီ ငါတို႔ဌာနီ စားခြက္လုၾကသည္……

ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း ေနခ်င္ျပီဗ် မညီညြတ္ႏိုင္ေပ ႏွစ္လေတြရွည္ သစ္ေတာနဲ႔ ေရနံေတြ လယ္ေျမအလီလီ ျမန္မာ့လက္၀ယ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ယူၾကသည္ ေရႊကိုယူသည္ ေငြကိုယူသည္ ျပီးေတာ့ လူပါယူသည္ အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္ပါလွသည္ ၾကာလွ်င္ နစ္မြန္းမည္…….

ဗမာဘုရင္ အာဏာရွင္ မရွိေလျပီ ငါတို႔ဌာနီ စားခြက္လုၾကသည္…

အမ်ိဳးသာကီဇာတိေသြးကို ေမြးၾကပါစို႔အတည္ အာဏာရွင္ ေစာင့္စားလုိ႔ပင္ ဒဂုဏ္ေမာင္တင္ ေန႔စဥ္ ေမွ်ာ္မိအင္ ဗမာခ်င္း သူ႔အသင္း ငါ့အသင္း စိတ္ရင္းတူမွ်မညီ ပါတီကြဲ သူ႔ဂိုဏ္း ငါ့ဂိုဏ္း စိတ္ရိုင္းေတြကမွီ မွန္တိုင္းဆိုမည္ ျမန္မာျပည္ၾကီး ၾကာေလ နစ္ေလ ျဖစ္ရေလေတာ့သည္

ဗမာဘုရင္ အာဏာရွင္ မရွိေလျပီ ငါတို႔ဌာနီ စားခြက္လုၾကသည္…။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။