မယားဆိုး

မယားမ်က္ႏွာ ပန္းလွေအာင္ စီးပြားဥစၥာ ရွာေဖြကာရယ္ ေနပူမိုးရြာမေရွာင္ခဲ့တယ္ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ သည္းေမာင့္၀ယ္ မ်က္ႏွာေကာငး္လဲပဲ မရတယ္ ၾကိမ္းေမာင္းသမွ်ကိုရယ္ ခံရတယ္

ကိုယ္၏လင္သားတစ္ေယာက္ကို ဘာေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ႏိုင္ခ်င္တာရယ္ မေတာ္ပါဘူးကြယ္ ခ်စ္ဦးရယ္ (မင္းမေတာ္ဘူးကြယ္ အခ်စ္ဦးရယ္) ၀တ္ငါးျဖာ ပယ္လႊဲရင္ ငရဲၾကီးတတ္ပါတယ္ ခင္သက္လွယ္ သုန္မႈံကာေနရင္ကြယ္ ေဖလင္သယ္ ေရႊရင္၀ယ္ ေပြ႔ပိုက္လုိ႔သာရယ္ ေခ်ာ့ရျပန္ပါတယ္

အရာရာ၀ယ္ ညွာတာတယ္ လြန္စြာတကယ္ အႏြံအတာရယ္ ဇြဲမ်ိဳးလဲ ခံပါတယ္ ရိုးေျဖာင့္သူပါကြယ္ မမုန္းႏိုင္ဘူးကြယ္ သည္ေမာင့္သက္ထား မယားဆိုးကို တုိးကာ ေနာင္ခါ ေနာင္ေရး ဒုကၡမေပးနဲ႔ကြယ္

အခ်စ္မိုးေတြက စီးျပန္တယ္ (ခင္ဆိုးေလသမွ် သည္းခံမယ္)၂ ကြယ္ တစ္ေယာက္အေပၚ ေထာက္ေမွ်ာ္္ ရႈစားပါဦး ေၾကာ့ဖုန္းသက္လွယ္ သီခ်င္းဆိုလို႔သာ ေမာင္ေခ်ာ့မယ္ ေျဖေဖ်ာ္သူမ်ား သနားပါဦးေတာ့ကြယ္

သုန္မႈံမ်က္ႏွာထား ေတာ္ပါေပ့ခင္ရယ္ မင္းဘာျပဳတယ္ (အေၾကာင္းစံုရယ္) ခင့္သေဘာ ဖြင့္ေျပာပါေတာ့ကြယ္ (မ်က္မွန္ေတာ္ မညွိဳးလုိက္ပါနဲ႔ သက္ထားပ်ိဳရယ္ ေမာင့္အေပါ ဘာအလို မက်မွန္တာကိုေျပာ ခင့္သေဘာေတာ္ အၾကိဳက္ ေမာင္လုိက္ပါ့မယ္ (ခ်စ္တဲ့သူရယ္)၂ သည္ေမာင္တစ္ပါးကိုေလ သနားသင့္ေတာ့တယ္

မျပစ္တန္းၾကင္မဲ့စကားေတြရယ္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့တဲ့ တစ္ပါးေကသြယ္ မျပစ္တန္း ၾကင္မဲ့စကားေတြကို ေမ့ျပီလားကြဲ႔သည္ ေမာင့္သက္ထား မယားဆိုးရယ္ တုိးကာခ်စ္ပါေတာ့မယ္ ေျဖေဖ်ာ္သူမ်ား သနားပါဦးေတာ့ကြယ္…….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။