အာရွလူငယ္ (၂)

ဗမာ့ေခတ္သစ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ၾကံေဆာင္လုိ႔သာ ၾကိဳးစားမည္ ႏိုးၾကားတဲ့ အေရွ႕ကမၻာဇမၺဴ၀ယ္ လူငယ္မ်ားေတြ ထင္ရွားျပီ သာတူညီ ခံစားမည္ ခံစားအစဥ္ စံစားမည္ ေဒသနာ တရားေတာ္ညီ တစ္ကိုယ္ေကာင္း မၾကံရျပီ တည္ၾကည္စြာ သဒါၶျမတ္စြာ ကမၻာဘဒၵါ အနာဂတ္မွာ လူငယ္ေတြ ေခါင္းေဆာင္ျပီး ၾကံတိုင္း ေအာင္ရမည္ ႏိုးၾကားေစခ်င္သည္ ထူးထူးျခားျခား စြမ္းအားဂုဏ္ရည္ အာရွလူငယ္ အျမင္က်ယ္ပါေပသည္…..

(သဒၶါမွ်တဲ့ အာရွလူငယ္ ေမာင္မယ္ေတြက ညီ တစ္ကိုယ္ေကာင္း စိတ္ဖယ္ရွားကာပင္ ေစတနာၾကည္လင္သည္ )၂ (ခုေနခါမွာ တုိ႔လူငယ္ေတြ စည္းရံုးညီညြတ္ျပီ)၂ ေၾသာ္ အားေပးပါေတာ့အတည္ ၀ိုင္း၀န္းကာကူညီၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ပါသည္ တက္ေန တစ္ႏႈန္းညီ (တို႔အစည္းအရံုး)၃ ကို ကမၻာလံုး သိေစမည္..

(လြတ္လပ္ေရး ေပးေတာ့မည္ ေအးေအးေတာ့ျဖင့္ မေနႏိုင္သည္ တို႔အာရွေခတ္သစ္တည္ ၾကိဳးစားရြက္ေဆာင္ ေအာင္ရမည္)၂ ကိုယ့္၀တၱရားကို ကိုယ္သိဖို႔ လူတိုင္းလိုပါသည္ သတၱိဇြဲနဲ႔ ခဲမည္ ၀တၱရားေက်ပါေစ(စီ) ျမိဳ႕ ရြာနည္းထံုးမွီ တုိ႔အာရွ အစည္းအရံုး တည္ေထာင္သည္

အာရွလူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားေတြ အားသန္ၾကသည္ ေစတနာ့၀န္ကို တကယ္ပင္ပန္းစြာ ထမ္းရွာၾကသည္ ထမ္းရွာၾကေပသည္….

ရဲေဘာ္တို႔ညီ ေခၽြးစိုကာရြဲျပီ ဇြဲရွိေပသည္ တုိ႔လူမ်ိဳးအတြက္ကို ရြက္ေဆာင္ရသည္ တို႔လူငယ္အေပါင္းက စိတ္ေကာင္းတည္တည္ ၾကည္………။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။