ေတမိယ

လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါ ေ၀ေနယ်တို႔ ကယ္တင္လိုေသာ ဆႏၵ ရွိတာအမွန္ပါ ထီးစည္းစိမ္ နန္းစည္းစိမ္ ( မခံစား လို )၂ သဗၺညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ကို အလိုရွိ၍ ေတမိယ ဆုပန္ရွာ….

( ေတမိမင္းရာဇာ ထီးေမြနန္းေမြ အလိုမရွိပါ အို ငရဲေၾကာက္၍ အသည္းေပါက္မတတ္ ပူပန္ရွာ )၂ (ထီျဖဴေစာင့္ နတ္မယ္သူဇာ သတိေပးေရာက္လို႔လာ ဆြံ႔ အ ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ပါ နားထိုင္း၍ ေအးေအးညင္သာသာ )၂ စိတ္ႏြမ္းပါလုိ႔ ေနေတာ့တာ ကိုယ္စြမ္းတာလည္း မျပပါ အေလာင္းေတာ္မွာ အတန္တန္ အဓိ႒ာန္ကို ျပဳေနရွာ….

x x x x x

( ဖခမည္း အာဧာ မွဴးမတ္ေတြက အလိုေတာ္စမ္းတာ ငိုရိုဖို႔ရာ )၂ (ေတမိယ သနားစရာ အစာငတ္ ထားတာ လသား အရြယ္က ျဖည့္ဆည္းပူးခဲ့ရွာ )၂ နန္းတြင္း လွတဲ့သူေတြ ဘယ္လုိျမွဴေသာ္လည္း အေလာင္းေတာ္ မတုန္လႈပ္ပါ ဆယ့္ခုႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္မွာ ပယ္ရွားတာ…

x x x x x

( အခ်ိဳပြဲ အခ်ဥ္ပြဲနဲ႔ ပြဲေတာ္အုပ္အနားမွာ အေလာင္းေတာ္ၾကီးေရွ႕ေတာ္ကပင္ ထား တာ တပ္မက္ေအာင္လုိ႔သာ )၂ ( မယ္ေတာ္မွာ မခ်မ္းေျမ့ ျမင္ရ၍ မသက္သာ မ်က္ရည္ မစဲ ရွာ )၂ အတန္တန္ ေခ်ာ့ေမာ့ သားေတာ္ေျပာပါ စကားဆိုရင္ တစ္ခြန္းေလာက္ ၾကားခ်င္ ေနတာ မယ့္သည္းခ်ာ….

( ျမတ္သကၤန္းနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မွာ အလိုျပည့္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ခဲ့တာ )၂ ျငီးေငြ႔ရွာ ထီးရေ၀ပါ ေတမိယ အေလာင္းေတာ္ျမတ္ ေတာထြက္လာ…။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။