မုိးတစိမ့္စိမ့္

အာကာယံထဲ ညိဳမဲပါတဲ့ မိုးအမၺဳန္ေတြရယ္ မရြာဘဲ မမဲလုိက္ပါနဲ႔ ေဒဝါရွင္ရယ္ ေမာင့္တကိုယ္ထဲ ကုသိုလ္ကံနဲ႔

အသဲနာစရာၾကင္သူေ၀း ေရႊမိုးရယ္ သနားသင့္သူကေလး ေဆြးရတာ မေအးလွပါ ေဆြးရသူမ်ားကိုေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားသင့္ပါတယ္ ထင္တာ ပူရသူႏွစ္မ်ိဳးက်င့္ေအာင္ မိုးနတ္ေမာင္ရယ္ ထပ္ခါေဆာင္ ျပန္တာ ရင္ထဲမွာသာ မျမင္ဘဲခြဲကာျပခ်င္တာ မျပစ္တန္းမုန္းေတာ့သလား အခ်စ္လဲဆံုးရတာ ေဖာ္ကြာသူကို မကူတဲ့အျပင္ ခါ၀သန္မိုးရယ္ ဘယ္မာန္ကိုးလုိ႔ အျငိဳးနဲ႔ ရက္စက္တာ

ရြာရင္လဲလိမ့္လဲကာ သဲသဲမဲမဲရြာ သြန္းကာျဖိဳးေရႊမိုးေဒ၀ါ တစိမ့္စိမ့္ကေလး အေဆြးပုိစရာ ငိုခ်င္တုန္းအခါ အျပံဳးလဲမပ်က္ပါ ဘယ္အညွိဳးနဲ႔ မိုးတစိမ့္စိမ့္ရြာ

အုိေဖာ္ကြာေ၀းသူမို႔ ေဆြးသူပူရမယ္ ရြာလို႔သာ မစဲကသာ ကိုယ္ေရႊမိုးရယ္ တိတ္ႏိုင္ခဲတာ မေအးရတဲ့သူမွာ ကယ္သူကင္းညွင္းႏိုင္ရက္သာ အို သိၾကားနတ္ေဒ၀ါ ေမာင့္ကံေခ ဘယ္ျဂိဳလ္ေမႊလို႔သာ ေမးခ်င္တာေတြ ေမးပါ ဘယ္၀ဋ္ေၾကြး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပန္တာ……..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။