လြတ္လပ္ေရးပေဒသာ

(လြတ္လပ္ခဲ့တဲ့ တုိ႔တုိင္း တို႔ျပည္ စံဌာနီ ျမန္စြာညီညာမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္ ရွမ္း ခ်င္း ကရင္နဲ႔ ကခ်င္ေရာ မြန္ေရာ အတည္ (ညီညြတ္သည္)၂ ျမန္မာျပည္ဘြား တိုင္းရင္းသားစံုညီ)၂ လြတ္လပ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ ၾကာရွည္ခိုင္ေအာင္အတည္ ၾကိဳးပမ္းကာ ထမ္းရြက္စို႔ တုိ႔တာ၀န္ ကိုယ္စီ တို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ လမ္းစဥ္မ်ားကို ေမ့အပ္ပါသည္ တုိ႔တိုင္းရင္းသား အကုန္ပင္ညီ လြတ္လပ္ၾကလို႔ အလံလႊင့္လို႔သာ အထူးျဖန္႔ခ်ီ မီးရွဴးတိုင္ကဲ့သို႔ ခိုင္ျမဲစြာ တည္ၾကည္ စည္းရံုးလို႔ညီ တို႔ျပည္ တုိ႔ႏိုင္ငံအသစ္ထူမည္….

(သံျပိဳင္) (ေအာင္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲသည္ လြတ္လပ္တဲ့ တို႔ျပည္ တစ္ကမၻာလံုးက ခ်ီးက်ဴးၾကလို႔ သခင္ဘ၀ဘက္ကို ကူးျပီး)၂ ေသြးနဲ႔ရင္း ေခၽြးနဲ႔ရင္း အသက္နဲ႔ရင္းခဲ့တဲ့ တို႔မ်ား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြကိုရည္ တို႔တုိင္းတုိ႔ျပည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အလံလႊင့္လုိ႔ထူမည္…..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။