ဂုဏ္ရည္မတူ

(ပုေဗၺစ အေျခမလွသူကို သဒၶါတတ္အားနည္းမ်ားမဆို သနား ကရုဏာ ေစတနာေတြပုိ ေပးကမ္းေစလုိ)၂

တရားအက်ိဳးနဲ႔ယူ အားကိုးမဲ့သူ ကူပံ့ဖို႔ရာကို ျငိဳျငင္စြာ ၀မ္းေရးအတြက္နဲ႔ လမ္းေဘးထြက္ကာ သီခ်င္းဆို ေသာတရွင္အလို ရႊင္ခ်ိဳ ၾကားရသူတုိင္း သနားစိတ္ပို ဒုကၡေရာက္တဲ့ ေမာင္ႏွမေတြကို ေစာင္မေစလို ပ်ိဳကဆို…..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။