ခ်စ္ပန္းပြင့္

ခ်စ္မိရင္ လံုးလံုးပဲ တျပံဳးျပံဳးနဲ႔ ေနခ်င္ခ်င္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေလာကၾကီးတြင္ ( ဒီစိတ္နဲ႔ သူ႔အရိပ္ကိုပင္ ခိုလွဳံဖုိ႔ပ်ိဳျမင္ )၂ ( အဏၰ၀ါ ပံုခိုင္းကာ ႏိွဳင္းစံတုမွ် အမၺဳေ၀ဟင္ အာကာျပင္ .. )၂ ေဒ၀ါရွင္က မိုးျပင္းသြန္းခ်ရြာ ခ်စ္မ်ိဳးေစ့ က်ေရာက္ေတာ့ ခ်စ္ပင္ေပါက္ကာ ျဖာလုိ႔လြင္ ခ်စ္ပင္မွာ ၾကီးမားေတာ့ ညႊန္႔ေ၀ဆာ ညီညာရႊင္လန္းခ်င္…

( ခ်ိန္တန္ရင္ မာလာပင္ ခူးဆြတ္ေစခ်င္ ဖူးပြင့္ငံု ပန္း၀တ္မႈန္ သင္းထံုရင္ )၂ ေအး ျမ ၾကည္လင္ လွသူဂုဏ္တင့္ ခ်စ္ပန္းပြင့္ကိုဆင္

x x x x x

( ခ်စ္ပင္ပ်ိဳးရင္ ညွိဳးပ်က္ျခင္းမျမင္ တိုးတက္ျမဲပင္ ေ၀လြင္လြင္ …) ၂ ( ေမတၱာစိတ္ ႏွိဳးကာပင္ မ်ိဳးဂုဏ္တင္ ခ်စ္ႏြယ္၀င္ ေနာက္ဆုတ္ျမဲမရွိရိုး ေရွ႕သို႔လည္းတင္… )၂ ခ်စ္ပန္းပင္ျမင့္ စြင့္စြင့္ေပၚတြင္ ခင္ခင္မင္မင္ ေမႊးလို႔ၾကိဳင္ ခ်စ္ပန္းခိုင္တင္…

( ခ်ိန္တန္ရင္ …၀ …………… ၀ ……………… ပြင့္ကုိဆင္……..

x x x x x

( အဆန္မရွိ စုန္ေလသည္ ယမုန္ဆီ ျမစ္ေခ်ာင္း သီဒါေရယဥ္ ႏွိဳင္းျပ ယွဥ္…. )၂ စီးက်သြင္သြင္ ျမနဒီျပင္ အို ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ ခ်စ္တာပင္ ႏွစ္ရာဘံုဘ၀တြင္ ေၾသာ္ ေမတၱာအဟုန္ကခင္ အမိုက္ေမွာင္တြင္း သက္ဆင္းၾက ခ်စ္မိရင္ …

( ခ်ိန္တန္ရင္ …၀ …………… ၀ ……………… ပြင့္ကုိဆင္…….. ။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။