မဟာျမတ္မုနိ

မဟာျမတ္မုနိ သမိုင္းေတာ္ ထုတ္ေဖာ္မည္ … ပရံပရ လူ၏ဘ၀မွာ စႏၵသူရိယအေလာင္းႏွင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္.. ႏြားေက်ာင္းသားျဖစ္စဥ္ကပင္ အလြန္ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္… သူငယ္ခ်င္းမို႔ ( တစ္ဦးသြားလွ်င္ အရုပ္ကေလး ကိုယ္စားထားခဲ့သည္ )၂…

ရကၡပူရ ဓည၀တီ ျမိဳ႕ရခုိင္ျပည္ စုိးပိုင္သည္ ဘုန္းသမၻာရွင္မို႔အတည္ စႏၵသူရိယ မင္းဘုရင္က ဘုရားပြင့္ရာ ဘယ္ဆီသုိ႔ မူးမတ္မ်ားကို ေမးေတာ္မူေလသည္.. ေလွ်ာက္တင္ပါေၾကာင္း အမတ္ေပါင္းညီ .. မဇၥ်ိမအေနာက္တိုင္း သာ၀တၳိျပည္ ( ခ်ီတက္ေတာ္မူေလသည္ … ေသလာဂီရိ ေတာင္ထိပ္ကိုိဆီ … ေဇာစိတ္ကမွန္းရည္)၂ လမ္းခရီးမွာ ေမွာင္ၾကီးက်လာ

ဒုကၡၾကံဳလာတလီ… ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရာင္ျခည္ေျခာက္သြယ္..တန္းကာျပေလသည္…

(ကိုးကြယ္ဖို႔ ရခိုင္ျမိဳ႕တိုင္းဘက္ဆီ… ပင့္ေဆာင္သည္ အားရစြာ လူအမ်ား ဘုရားေရွ႕ဆီ.. ဖူးေမွ်ာ္ျပီ ကိုယ္စားေတာ္အတည္ထားဖို႔ ခ၀ပ္ေတာင္းပန္သည္ )၂

x x x x x

{ ကိုးကြယ္ဖို႔ရည္ ရတနာခုႏွစ္ပါးကို က်ိဳခ်က္လုိ႔အတည္ ဘုရားကိုယ္စား ပံုသြင္းပါသည္ ( ေပြ႔ကာ )၂ ရင္ေငြ႔ခုႏွစ္ၾကိမ္ ခ်ီ }၂…. { ( မွာၾကားေတာ္မူသည္ )၂ စကားမေျပာ တုဏွိေဘာလို႔ညီ .. ေဇာေပးေ၀ .. ဆိတ္ဆိတ္ေနရင္အတည္ }၂ ေနာက္မ်ားမၾကာမီ ထုိရခိုင္ျပည္ .. စစ္ဖက္သည္ မင္းမ်ားစြာ တုိက္ေသာ္လဲ ေအာင္လဲ မေအာင္ျပီ… အမရပူရ .. ဘ၀ရွင္မင္းတရား လက္ထက္ေတာ္သည္ တစ္ေထာင့္တစ္ရာ ေလးဆယ့္ခုနစ္ခုမီ .. လ-ကဆုန္အတြင္းမွာ စစ္ကိုင္း ဆိပ္သည္ မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ကို ဘုိးေတာ္မင္းတရား ဆင္းကာ ၾကိဳရွာသည္…

နန္းေတာ္ရဲ႕ အေရွ႕ ေျမာက္ေထာင့္ဆီ… ကိုးကြယ္သည္ တန္ေဆာင္းျပႆဒ္ လွဴဒါန္းေဆာက္လုပ္သည္ ဘိုးေတာ္တလီ မဟာျမတ္မုနိ ယခုတိုင္ တန္ခုိးေတာ္ၾကီးေပသည္…။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။