ေကဘိုထိုင္၀ါဒ

(အမ်ဳိးရဲ႕ဇာနည္ မညွိဳးခဲ့ပါသည္ တန္ခိုးထြက္လာျပီ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ဘက္ကမၻာတြင္ တို႔ရဲ႕ရာဇ၀င္ အမႊန္းတင္ႏိုင္ဖုိ႔ရည္)၂ ျမန္မာျပည္အက်ိဳးသယ္ပိုးေတာ့မည္ ေကဘိုထိုင္လာျပီ အရာရာမွာကူညီ ဗံုးရန္ေဘး ေအးရမည္ က်န္းမာေရး ကို မေႏွးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္…..

ေနျပည္ေတာ္မွာ ေအးခ်မ္းဖို႔ ေဘးမသန္းဖို႔ရာ ၾကံေဆာင္သည္ ျမန္မာပီပီ အစြမ္းလည္းျပမည္ ဇြဲသတၱိနဲ႔ ရဲဇာနည္ (စပိုင္သူလွ်ိဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလွ်င္ တုိ႔ကသိေအာင္ ၾကံေဆာင္မည္ ေနရာတကာ အမ်ဳိးသားအတြက္ကို ၾကိဳစားလ်က္ပင္ အသက္လွဴမည္ စြန္႔စားတဲ့ ေကဘိုထိုင္ေတြ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ ဆင္းရဲခံရသည္ တစ္ေနကုန္ကာကြယ္မည္ တစ္ညလံုးပင္ တုိ႔ေနျပည္ ရန္သူခပင္းကို ရွင္းႏိုင္ေစဖို႔ရည္……။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။