ေကာင္းကင္ထက္ဝယ္

ေကာင္းကင္ထက္၀ယ္ ပ၀င္းထြန္းလင္းတဲ့ စန္းေငြမင္းရယ္ အေရာင္ဆင္း လွပတင့္တယ္ ၀ိုင္းရံခတဲ့ ၾကယ္တာရာလယ္ မိုးေကာင္းကင္ လွရထားႏွယ္ က်က္သေရရွိတယ္ ထူးျမတ္တဲ့လနတ္ ပုဏၰမိန္ ယုန္အိမ္တြင္းမွာ ၾကည္လင္ေလတယ္ မိုဃ္းသားကင္းစင္ ေဘာ္ေငြဆင္းရယ္ အေမွာင္ခြင္းကာ ၀လာတစ္ခြင္၀ယ္ ျမင္ရတဲ့သူတုိင္း၀ယ္ သုခ ဒုကၡ ကံအေၾကာင္းရယ္ ေလာကဓံတရားရယ္ မကင္းႏိုင္တဲ့ ဤကမၻာၾကီး၀ယ္ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေပမယ့္ လြတ္ေအာင္ၾကံေဆာင္ကာရယ္ ခံစားတဲ့ စိတ္ေတြမွာကြယ္ ေျပကာ ေပ်ာက္လို႔ ေအးခ်မ္းႏိုင္ေတာ့တယ္…..

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။