ေမာင့္ေသြးစက္

(မမွိတ္မသုန္ ေမာင့္အာရံုဖယ္ ခ်စ္သူလာလမ္း ေယာ္ကာယမ္းလုိ႔ မွန္းဆကာ ေမွ်ာ္ေနျပီကြယ္ ကတိေပးထားတဲ့ ခ်စ္သူခင္ရယ္ ကတိမ်ားေမ့ေနသလားကြယ္ ဘုရားတကာ ေစာင့္မွာေနမိတယ္)၂

ေမာင့္အခ်စ္ကေလးရယ္ ေျပာင္းေရႊ႔တဲ့ နာရီစက္လို ေမာင့္ေသြးစက္ေတြ ယိုတယ္ နာရီစက္သံခ်က္တိုင္း ေမာင့္အသဲေတြ ျဖဳတ္ေၾကြလုိ႔ရယ္ ထက္ပိုင္းထက္ပိုင္းနဲ႔ အပိုင္းပိုင္းေတြ ပဲ့ကုန္ျပီ ခ်ိန္းတဲ့အခ်ိန္ မေရာက္ရင္တကယ္ ရင္တမမနဲ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါရ တယ္…..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။