စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရး

( ျမန္မာစျပီ တေကာင္းကအတည္ အေၾကာင္းျပန္ကာ မွန္တာ ေျပာမည္ ထီးပိုင္ျပည္ နန္းပိုင္ျပည္ မင္းစဥ္ မင္းဆက္ လာခဲ့ျပီ )၂… ( ထိုအခ်ိန္ခါ ျမန္မာဆိုတဲ့ အမ်ိဳးအမည္ မညွိဳးေပါင္ ျမန္မာ ဂုဏ္ရည္ )၂ ထိပ္တန္းကေနခဲ့သည္ ဘုရင္ ရာဇာ အဆူဆူမ်ားျပီ ျပႆာဒ္ ဥကင္ ဖူးျမင္ရေတာ့ စိန္ဖူးေတာ္နဲ႔ ထိန္ေျပာင္ညီ စုလစ္ မြန္းခၽြန္ ထြန္းေျပာင္ခဲ့သည္ အံ့ဖြယ္နဲ႔ စံုေပသည္ ထိုသီေပါမင္း နန္းက်ေတာ့ မင္းဆက္ မေပၚတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာျပီ…

ျမန္မာျပည္ ဇာနည္ စစ္တိုက္ဖို႔လုိေတာ့သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ ဖို႔ေတာ့ မလုိေတာ့ပါသည္ ညီညီ အသက္ေသြးေပးရမည္ ၾကံစည္ မာန္ဖီ ဇြဲသတၱိ ပိုင္ရမည္ အမ်ိဳးေပ်ာက္၍ တိမ္ေကာမွာကို ျမန္မာဆို ႏွေျမာတတ္ရမည္ လံု႔လ ၀ီရိယ ဇြဲကိုတည္ အဲဒါမွလည္း စစ္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္သည္..

( အနာခံမွ အသာစံရမည္ စစ္ရန္ကို ျမန္ျမန္ျဖိဳဖ်က္မည္ ေၾကာက္သူဖယ္ ရဲသူ၀င္ရမည္ ေဘးက လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနရင္ ကၽြန္ပင္ ျဖစ္ဦးမည္ )၂ ေသြးနဲ႔ ပူေဇာ္တန္ ပူေဇာ္ၾကရမည္….

ကုတ္နဲ႔ေကာ္တန္ ေကာ္ၾကရလိမ့္မည္…….. ျမန္မာပီပီ အာဇာနည္ စစ္ခ်ီ စစ္တက္ နားလည္ရမည္…

စစ္ႏိုင္ရင္ ေခတ္ျပန္ေကာင္းမႈ မွန္ေတာ့သည္ တုိ႔ေရႊတိုင္းျပည္ သာယာ၀ေျပာမည္….

( အမ်ိဳးသားအတြက္ဆို ေရတပ္ကို၀င္ပါမည္ ေမာင့္အရိုးေတြ အသားေတြ လြင့္ပါေစ(စီ) ဇြဲနဲ႔တုိက္မည္ )၂ ေရတပ္ထဲ ၀င္ေရာက္တုိက္မည္ ေမာင့္ ကိုယ္မွာ ေရညွိတက္ပါေစ (စီ) ကုန္းတပ္ထဲမွာ ႏႊဲမည္ ေက်ာတစ္ျပင္လံုး ေျမၾကီးဖံုးပါေစ (စီ)….

ျမန္မာျပည္………………………….ေအာင္ႏိုင္သည္……။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။