ခ်စ္အဏုျမဴ (၁)

မ်က္စပ္ပိုး၀င္ ဆံတစ္ပင္တင္း ခ်စ္ျခင္း ျပႆနာ သိမွတ္ေစခ်င္တာ သတၱ၀ါေတြ ဓာတ္ဖို ဓာတ္မ ကိေလသာ အျမဲပင္ တပ္မက္ကာ ေမတၱာ စိတ္ရူးနဲ႔ျဖင့္ အခ်စ္မူးၾကစို႔ တကယ္ပင္ေပၚလာ ပစ္မွားဖို႔ မုိက္မွားဖို႔ ကိုယ္က်င့္တရားေပ်ာက္ပ်က္ၾကတာ အဘိဇၨာေတြ ေပၚလာကာ ဆင္ၾကံ ၾကံခ်င္တာ ေလာကလံုးပင္ ေမာဟဖုံးတဲ့အခါမွာ ဆင္ခ်င္ႏိုင္ခဲတာ….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။