ရာဇဝင္ေႂကြး

ကမၻာေၾကေသာ္လည္း ဥဒါန္းပင္ မေၾကႏိုင္တယ္ မသမာ လူမ်ိဳး မိစၦာ အဂၤလိပ္မ်ားကို စိတ္နာပါတယ္ အာရွေခတ္သစ္ထဲမွာ စစ္ဆင္ႏႊဲကာ ႏိုင္ေအာင္သာကြယ္ အျမတ္နဲ႔ အရႈံးကို သိေအာင္ တို႔ျမန္မာေတြ ၾကံေဆာင္မယ္)၂ နယ္ခ်ဲ႔တဲ့အဂၤလိပ္နဲ႔ အေမရိကန္ သင္းတို႔လူမ်ိဳး အရိုးပံုေပၚ၀ယ္ ေျခတင္ကာရယ္ နင္းကာသာပါ့တကယ္ တုိ႔အမွန္မယြင္း အျမတ္စာရင္းလည္း ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္

သံျပိဳင္။ ။ ရာဇ၀င္ေၾကြးလည္း ဆပ္ၾကရေအာင္ သူရသတၱိရွိတဲ့ ဗမာေတြရယ္ ဘယ္လုိဆပ္ရမယ္ ေၾသာ္ အမိန္႔ရွိပါဦးကြယ္ ေသြးနဲ႔ဆပ္ရမယ္ ေခၽြးနဲ႔ဆပ္ရမယ္တဲ့ အခါခါပင္ စိတ္အားတက္ဖြယ္ အာဏာရွင္ မိန္႔ၾကားခဲ့တယ္ ခါးေတာင္းၾကိဳက္ကာ ေဟာသည္ စစ္ကို ႏိုင္ေအာင္သာတုိက္မယ္ ေအာင္ေျမနင္းျပီး သစၥာဓိ႒ာန္ ျပဳခဲ့ပါတယ္ ဗမာတို႔ရယ္….

ေဟာသည္ဘ၀မွာ လူလာျဖစ္တာ ေနရဖို႔ရယ္ ေသရဖို႔ရယ္ သည္ႏွစ္လမ္း ေဟာသည္ ေဟာသည္ဘ၀မွာ လူလာျဖစ္တာ ခံရဖို႔ရယ္ စံဖုိ႔ရယ္ သည္ႏွစ္လမ္း စြမ္းသတၱိဂုဏ္နဲ႔ ညီညာတာရယ္ ေယာက်္ားဘသား စြန္႔စားၾကဖုိ႔ ဗမာပီပါေစကြယ္ ေၾကာက္တယ္ဆုိတဲ့ စကားရယ္ ရြံ႕တယ္ဆိုတာ နားမလည္ ငါတုိ႔ျမန္မာေတြမ်ားရယ္ အာရွေခတ္သစ္ကို စစ္ကို ၀င္ႏြဲမယ္

ရာဇ၀င္ေၾကြး…………………………………………ျမန္မာတို႔ရယ္


မွတ္ခ်က္။ (၄င္းသီခ်င္းမွာ ဂ်ပန္ေခတ္က ၀ါဒျဖန္႔ေသာ သီခ်င္းျဖစ္၍ အမ်ားဗဟုသုတ ျဖစ္ရန္သာ ျပည့္စံုေအာင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။