ေရႊေမာေဓာ

ေရမီးပြင့္စံု ကိုးပါးျခံဳ ၍ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၱ ႏိႈင္းမမွ်သား ဗုဒၶပရေမ သံုးလူ႔ေဆြ၏ ေရႊေကသာေခၚ ျမတ္ဆံေတာ္ကို မဟာစူဠ သာလညီေနာင္ ပင့့္ယူေဆာင္၍ ျပည္ေဘာင္ဌာ န ေရာက္ျပန္ေသာ္…

(သမႏၱကုမၼာ မင္းရာဇာသည္ သုဒႆန ေတာင္ျမတ္ေဗြရာမွာ ၀ႏၵာနာမႈ ပတၳနာျပဳကာ လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ရွာ….)၂ မဟာသကၠရာဇ္ တစ္ရာတစ္ဆယ့္ငါးတြင္ ေန႔နဂါး လတန္ခူးမွာ တစ္ရက္ဆန္း ရက္ျမန္းၾကံဳတဲ့အခါ ဓာတုေစတီ မၾကာခဏ နဲ႔ အမွန္ပါ့ ေအာင္ျမင္တာ……

ေစတီျမတ္ရဲ႕ ဘြဲ႔ေတာ္မွာသာ ေရႊေမာေဓာ လုိ႔ ေက်ာ္ေစာခဲ့တာ ငါးေထာင္သာသနာ ထြန္းေပၚဖို႔ရာ ငါးဆယ့္ သံေတာင္ အျမင့္ေဆာင္ လို႔သာ ဖိနပ္ေတာ္မွာ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ က်ယ္၀န္းခဲ့ေတာ့တာ ေစတီေတာ္မဟာ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာ ေၾကြးေၾကာ္ပါလုိ႔ ျဗဟၼာနတ္လူ သာဓုေခၚေလတာ….

{ ( သံုးလူ႔ျမတ္စြာ ကြန္႔ျမဴးေရာင္ေျခာက္ျဖာ…)၂ မင္းမင္းေပါင္းမ်ား သဒၶါပြားကာ ဘဂ၀ါဘုရားမွာ ၾကည္ညိဳၾကေပရွာ….} ၂ အဲဒီအခါမွ ဥာဏ္ေတာ္မွာ တစ္ရာတိုးကာ ကိုးဆယ့္ရွစ္ေတာင္ပါ ျပည္သူတကာ စိေႏၱဦး ဖူးၾကဖို႔ရာ ေထာင့္ႏွစ္ရာ ကိုးဆယ္ႏွစ္တြင္မွ ေတာ္လည္းလုိ႔ ေျမငလ်င္ တုန္ခဲ့တာ ေၾသာ္ ဘုရားၾကီးေျမခ ေတာ္မူရွာ…..

(က်မ်က္ရည္ ယိုုစီးကာ ငိုညည္းတြားမိေတာ့တာ )၂ (ခုအခါမွာ ေတာင္ကုန္းပမာ ဖူးစရာက်န္ေတာ့ရွာ )၂ ျပည္သူအမ်ား သာသနာ့ဒါယကာ လာမဲ့လမ္းကို ေမွ်ာ္မွန္းကာ တမ္းတမိေတာ့တာ…..။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။