ဒီဃာဝု


ေရး - ေရႊဂုန္ညြန္႔
ဆို - ခင္ခင္ရီ

ပါဏာတိပါတာ ဆိုတဲ့ ေဒါသတရား .. အေတြ႕ကို ေရွာင္ႏိုင္ပါ႔မလား .. ရီရီေလး ခပ္ငယ္ငယ္ .. အရြယ္မေရာက္ေသး .. ခင္ …

(ဟို ေရွးေခတ္အခါ .. ျပည္ဗာရာမွာ .. မင္းရန္ စနက္ဟာ မေအးျပန္ခဲ့တာ) ၂ .. ဘုရင္ ေကာသလနဲ႔ ေဒဝီ သားေတာ္ေမာင္ ဒီဃာဝုမွာ ထီးနန္းရိပ္ရာ စြန္႔လႊတ္ကာ ေျပးခဲ့ရရွာ …

(မင္းဗာရာ .. ရက္စက္ေလေတာ့ျငား .. တကယ္ပင္ .. သူမညႇာတာေလတဲ့ တရား) ၂ .. (ဖမ္းယူေစ ခုိင္းေစကာ မိန္႔ေတာ္မူမွတ္ေလရာ ေရွးဝိပါက္ မကင္းခဲ့ျပန္တာ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ေရွာင္မလႊဲသာ ေႏွာင္ကာတည္းရ .. ရွာ …

သြင္ .. ဝဋ္ .. ငယ္ .. ဖန္လာ၍သာ .. ေကာသလဘုရင္ စိတ္ဓာတ္ မနသီအမွား .. ေျဖလည္းမေျပပါ .. သားေတာ္အတြက္ကို .. ေတြးကာ မခ်ိရွာ ေဘးရန္ မထိစရာ ေသခ်ာ ဆံုးမခဲ့တာ ဥပမာစကား မွာၾကား .. တာ …

ခ်စ္သားဒီဃာ .. ဤကမၻာမွာ .. တည္စြာအျမဲ .. ေမာင့္အသည္း .. (စြဲမွတ္ဖြယ္ရာ) ၂ .. ေထာင္နား .. နာေလာ့ .. ရန္ကုိရန္ခ်င္း မတုန္႔ႏွင္းေလႏွင့္ ရန္မလိုမွ ရန္ၿပိဳသည္ .. ရန္လိုလွ်င္ ရန္ပိုတတ္တယ္လို႔ ဆိုလိုက္ျပန္ရာ .. (သားေတာ္မွာ .. အဖစကား နာၾကား၍သာ လက္စံုမိုး ဦးညြတ္ခဲ့ရွာ) ၂ .. သို႔ပါေသာ္လည္း အခဲမေက်ႏိုင္ရွာ တုိင္းျပည္ဗာရာ ဘုရင္မင္းထံ ေစာင္းေတာ္တီးအလုပ္နဲ႔သာ အခစား အျမဲေရာက္ေပတာ …

ဗာရာရွင္ .. ဘုရင္မွာ ေတာကစားထြက္ရာ ဒီဃာဝုနဲ႔ အျမဲပဲတူမကြာပင္ .. ေပါင္းစံုတဲ့ .. ေတာင္ဥယ်ာဥ္ သလြန္ထက္မွာ ခရီးပင္ပန္းလြန္းလွတာ .. ဘုရင္မွာ အိပ္စက္ေလေတာ့တာ …

အရွင္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မ်ားမွာ .. ရန္ျပဳကာ သူ႕လက္ခ်က္နဲ႔သာ .. (အမွန္ေတြးမိေတာ့ ကမၻာမွာ မေက်ျပန္ ဓားသန္လ်က္နဲ႔ ခုတ္မည္ျပဳရာ) ၂ .. ဖခင္မွာၾကား ထုိစကားကို သတိရကာ ေဒါသကိုပင္ခြါ .. ျပန္ .. ေျပာ .. ေလရာ .. တုိင္းျပည္ဗာရာ ဘုရင္မ်ားထံ အိမ္ေရွ႕အပ္ႏွင္း ခ်က္ခ်င္းေျမႇာက္တာ ေရႊဂုန္ညြန္႔ ေတးသား မွတ္ဖြယ္ရာ … ။