ေရႊပုပၸါး


ေရး - ေရႊညာေမာင္
ဆုိ - ေရႊညာေမာင္

တို႔တုိင္းဌာနီ .. တို႔ျမန္မာျပည္ဝယ္ .. ေပေလးေထာင္ေက်ာ္ျမင့္ေခါင္ .. ေတာင္ေတာ္ ေရႊပုပၸားရယ္ ..

(ၾကည္ႏူးဖြယ္ .. ေရႊဂီရိန္ ေတာင္ေတာ္ပုပၸား စိမ္းႏုျပာညဳိ ရႊန္းရႊန္းစိုတယ္) ၂ (ဂႏၶမာေတာင္ ပံုေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္) ၂ သံုးလံုးေတာင္ထြတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာရယ္ .. ဖိုခေနာက္ဆုိင္ တည္ေနပါတယ္ .. (ဖူးညြန္႔စိမ္းလန္း ႏြယ္ငန္းဆန္းၾကယ္) ၂ အံ့မခန္းေလာက္တယ္ အသြယ္အသြယ္ ေရႊ (ပုပၸား) ၂ ေတာင္ျမတ္ဝယ္ …

(ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္ နတ္ေမာင္ႏွမရယ္ .. ေပ်ာ္စံျမန္းတဲ့ နတ္နန္းႀကီးလည္း ရွိရာဌာနတကယ္) ၂ ေပါကၠံျပည္ကို ပန္းေတာ္ဆက္တဲ့ ကိုဗ်တၱနဲ႔ မယ္ဝဏၰ တူစံုေမာင္မယ္ ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္ေႏွာင္ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ ဖြားရာေဒသကြယ္ …

ေပါကၠံျပည္ကို … … ဖြားရာေဒသကြယ္

(ပုပၸား ပုပၸား ေတာင္ေတာ္ေရႊပုပၸား) ၂ ပုပၸားရယ္သာ လာခ်င္ပါရဲ႕ေလ ..

(စကားပြင့္ ဂမုန္းရယ္ အမ်ားျဖင့္ သံုးတယ္ ပုပၸားေတာင္ျမတ္ ေတာင္ကလပ္ဝယ္ ဝိဇၨာ တပသီ ေဇာ္ဂ်ီေတြ ေဆးႀကိတ္ပါတယ္ .. ) ၂ စိမ့္စမ္းေရတံခြန္ ကိုးဆယ့္ကိုးနဲ႔ ေက်ာက္ႏြားသိုး ကိုးေကာင္ရွိပါတယ္ ..

စကားပြင့္ … … ရွိပါတယ္

ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္ … … ေဒသကြယ္ ။