ထီေပါက္မယ္


ေရး - ေရႊဂုန္ညြန္႔
ဆို - ေမေမဝင္း

ဇမၺဴဒီပါ .. လက္်ာေတာင္ကြ်န္း နိမိတ္ထြန္းတယ္ .. ဘာေၾကာင့္လဲ .. ဆုိေတာ့ လူဆိုတာကြယ္ ကုသုိလ္ကံေပးရင္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း သူေဌးမင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ …

တကယ္ .. ေက်ာင္းႀကီးလည္း ေဆာက္လွဴမယ္ .. တန္ေဆာင္ႀကီးလည္း ေဆာက္လွဴမယ္ .. ေျပာရင္းေတာ့ စိတ္ပါတယ္ .. ပ်ိဳ႕ကိုယ္တုိင္ ရည္စူးတယ္ ငါးသိန္းေက်ာ္ ကုန္လိမ့္မယ္ .. ဒါေတြေၾကာင့္ ကြယ္ အိပ္မက္အရနဲ႔ .. တိတၳံဳၾကည့္မယ္ …

အတိတ္ေတာ့ ေကာင္းတယ္ .. နိမိတ္ေတာ့ေကာင္းတယ္ .. ေဟ့ - ေမေမဝင္းရယ္ .. ကုသုိလ္ကံေပးရင္ ဒီႏွစ္ေတာ့ျဖင့္ မင္း ထီေပါက္မယ္ …

(ဒီလိုဆိုရင္ ေလာကဝယ္ .. လူသိကာ နတ္ၾကားမယ္ .. အလွဴႀကီး အတန္းႀကီး ေပးလို႔ကြယ္) ၂ ဖိတ္စာ႐ိုက္ကာ ရန္ကုန္ေပၚဝယ္ .. အေပါင္းအသင္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကားပါေတာ့မယ္ …

အတိတ္ … … မင္းထီေပါက္မယ္

အတိတ္ … … မင္းထီေပါက္မယ္

(ဂ်ဴဗလီ႐ံုေတာ္ဝယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေကြ်းေမြးမယ္ .. ကမ္းလွမ္းေပးဖုိ႔ကြယ္ .. ေစာေစာကပ်ဳိဝယ္ ..) ၂ ၿဗိတိသွ်ဘားမားက တီးဝုိင္းကို ဖိတ္လို႔ကြယ္ ေခၚဦးမယ္ ေမာင္ရယ္ …

အတိတ္ … … မင္းထီေပါက္မယ္

(ေလးငါးေထာင္ေက်ာ္ ကားနဲ႔လည္မယ္ .. ခ်စ္တဲ့သူရယ္ .. ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ အတူတူကြယ္ ..) ၂ စာေရးဆရာ ေရႊဂုန္ညြန္႔ပါ အလည္လိုက္ခဲ့ရန္ ေခၚသြားခ်င္ေသးတယ္ …

အတိတ္ … … ထီေပါက္မယ္

(အတိတ္ / နိမိတ္ ေတာ့ေကာင္းတယ္) ၂ ပ်ဳိ႕ ေမေမဝင္းရယ္ ကုသုိလ္ကံေကာင္းတယ္ ဒီႏွစ္ေတာ့ျဖင့္ ကြ်န္မေတာ့ ထီေပါက္မယ္ … ။