ေခတ္ဆန္းခ်ိန္


ေရး - ေရႊညာေမာင္
ဆို - ေရႊညာေမာင္

ေရႊထီး .. ေရႊနန္း .. ေရႊၾကငွန္းစံုသည္ .. ဘမရာသန ေအာင္ဌာနီ .. ရွစ္ျဖဴပစၥံဳ လွစ္ျခံဳမိုးလို႔ ေၾသာ္ - ေရွးေရွးကျမန္မာတို႔ေနျပည္ .. တို႔ဘုရင္ေတြ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ …

(ေဝေဝစည္စည္ .. ေရႊေငြအလီလီ .. ေဝေဝစည္စည္ .. သာကီဇာနည္ မင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ ေနျပည္) ၂ .. (ေရႊဘံု ေရႊနန္းက ေရႊပဟိုရ္စည္သံမ်ားကို မၾကားရေတာ့သည္ .. ငါးဆယ့္သံုးႏွစ္ေက်ာ္မွ် ၾကာခဲ့ေလၿပီ) ၂ .. သို႔ေပမယ္လို႔ ကဝိႏၵာပညာရွိတုိ႔ သိုက္တေဘာင္ ေတြးေတြညြန္႔ခဲ့သည္ .. နဂါးေႁမြကို ဖားေတြလႊမ္းလိမ့္မည္ .. က်ားဘုရင္ကို သားသမင္ ဝုိင္းခ်ိမ့္မည္ ေၾကာင္တစ္သုတ္ကို ႂကြက္အုပ္ႏွိမ္လို႔ခ်ီ …

တို႔ဗမာျပည္ ဇာတာစန္းမွာ ပြင့္လန္းလာခဲ့ၿပီ ဘုန္းေတဇာ သမၻာလွ်မ္းမည္ စာဆုိေတြနဲ႔အညီ မေမ့ႏိုင္သည္ ေခတ္ဆန္းခ်ိန္ေရာက္လုနီးပါၿပီ ..

ကုမၼရီအပ်ဳိစင္မ်ားမွာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေတြ ထက္သန္လာၾကၿပီ .. ဝတ္ၾကဆင္ၾကပါသည္ .. တို႔ဗမာဖ်င္ပင္နီ တို႔ဗမာဖ်င္ပင္နီ အေမာ္အႂကြား အတုအပ တစ္ခုမွ မရွိၾကပါသည္ ယခုမွ သတိရေလေတာ့သည္

တို႔ဗမာျပည္ …  … လုနီးပါၿပီ 

[အမ်ဳိးသားေတြ ႏိုးၾကားလာၾကၿပီ .. ႀကိဳးစားရွာၾကသည္ .. ကူညီညာဝုိင္းကာ (တို႔တုိင္းတို႔ျပည္) ၂ သာယာေစဖို႔အတည္ ] ၂ အနစ္နာခံကာ ကမၻာေျမအတြင္းတြင္ ဗမာေတြ စာရင္းဝင္ျဖစ္ေစမည္ တုိင္းျပည္ အက်ဳိးေနာ္ ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္ ..

တုိ႔ဗမာျပည္ …  … လုနီးပါၿပီ ။