ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္

အမ်ိဳးသား ျမန္မာတို႔ရယ္… ၾကိဳးစားပါစို႔တကယ္. သမၼာ သမာဓိရွိမွ တည္ၾကည္တယ္..( စိပ္ပုတီးကို စိပ္ၾက အေပါင္းေတြ.. ဒိ႒ေကာင္းေပ.. ေအ၀မ္းက ႏိႈးေဆာ္ျပန္ပါတယ္ )၂.. ( သတိရဖုိ႔ ေန႔ညတကယ္.. အခ်ိန္ ကုန္သြားအလကားျဖစ္မယ္ )၂.. အို… တဒဂၤပဟာန္ ထင္ရျပန္ အဖိုးအလြန္တန္ပါတယ္… အိပ္ရာ၀င္လည္း ပုတီးကိုျမဲမွေတာ္ၾကမယ္….

( စိတ္အလိုဆႏၵမွာ အားလံုးျပည့္ၾကဖြယ္… ကို္ယ့္ကိုယ္ကိုယ္က်ိဳးရွာ အမ်ိဳးသားမ်ားတို႔ရယ္ )၂ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္လည္း စြဲျမဲေစဖြယ္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေပါ့ဆတာေတြပယ္…

x x x x x

စိတ္အလို……၀……..၀…. ေပါ့ဆတာေတြပယ္….

( သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းတုိ႔ အာရံုတည္ဖြယ္… အဓိ႒ာန္ျပဳမွ ထူးတယ္.. အရဟံဂုဏ္ေတာ္ျမဲ ၾကတကယ္ )၂… သစ္တစ္ပင္ေအာက္မွာ ၀ါးတစ္ပင္ေအာက္မွာ မေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္းဘဲ… ဆိတ္ျငိမ္ရာကို မဆိုလုိ လုပ္မွရၾကမယ္ )၂ ဘာ၀နာေရးသာ ေႏွးမၾကာညႊန္းပါတယ္ ထုိင္ေနရင္းလည္း ထေနရင္းလည္း လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလည္း အရဟံဂုဏ္ တည္ႏိုင္တယ္…

စိတ္အလို……၀……..၀…. ေပါ့ဆတာေတြပယ္….
ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။